Busyman: Podporujeme inovativní podnikatelské záměry

Již od roku 2009 propojuje Busyman inovativní projekty s investory. O úspěšných podnikatelských nápadech, investorech a situaci na české startupové scéně jsme si povídali se zakladatelem společnosti Filipem Majorem.

Jaké náležitosti má mít pod vás perspektivní podnikatelský nápad?
Perspektivní podnikatelský nápad by měl především splňovat dvě podmínky. Za prvé je velmi důležité, aby byl umístěn ve správný čas ve správném podnikatelském sektoru. Načasování projektu hraje důležitou roli, i když si to mnoho lidí neuvědomuje a nevěnuje tomu takovou pozornost, jakou by měli. Neméně důležitým předpokladem úspěšnosti projektu je také zájem a elán samotného autora projektu. Autor projektu musí být trpělivý, nic neuspěchat, na nic a na nikoho netlačit. Vše má svůj čas, proto je důležité, aby autor projektu neztrácel motivaci a dotáhl veškeré své činnosti do konce.

O jaké typy podnikatelských nápadů je zájem ze strany investorů?
Zájem investorů o jednotlivé sektory je velmi individuální. V poslední době evidujeme především zájem o projekty z oblastí internetu nebo IT, softwarů, nových technologií nebo nové ekonomiky. Sektorem nové ekonomiky máme na mysli vznikající společnost, která má méně zaměstnanců, ale silný internetový element a je inovativní v jakémkoliv slova smyslu. Obecně lze říci, že naši investoři nejvíce chtějí podporovat internetové a softwarové projekty protože právě v těchto projektech vidí velký potenciál do budoucnosti.

Co doporučujete čtenářům, pokud plánují oslovit investora?
Základním článkem úspěchu při prezentaci projektu před investorem je pečlivá a detailní příprava projektu. Autor musí mít jasnou vizi, jak by měl projekt vypadat. Nápad musí být konkrétní. Často se nám stává, že autoři projektu nemají konkrétní představu o tom, jak by měl projekt vypadat, což je hlavním kamenem úrazu. Nápad však není všechno a nezaručuje úspěch, proto musí být propracovaný (musí z něj být jasné, komu je projekt určený; čím bude projekt pro společnost přínosný; Týká se projekt aktuálního trendu?). Lidé často při prezentaci projektů podceňují finanční stránku věci. Pokud nebudete mít jasno jak investorovy peníze využijete, procento úspěchu oslovení investora je velmi nízké. Dalším prvkem, který investoři vyžadují, je představa o tom, jak oslovíte koncové uživatele.

Jaká nečastější úskalí mohou čekat zájemce o investici při jednání s investorem?
V první řadě záleží, zda jednáte s mladými investory či s těmi, kteří se v oblasti investic pohybují delší dobu a mají více zkušeností. Zpravidla mladší generace investorů je mnohem tolerantnější k riziku a k nárokům na daný projekt. Investoři zpravidla očekávají, že se autor bude projektu věnovat na plný úvazek a také že nebude požadovat vyplácení mzdy. Také požadují kontrolu nad svými financemi. Naše společnost se nezaměřuje na poskytování úvěrů, když se investor rozhodne do projektu investovat, má zpravidla zájem se také stát součástí projektu jako společník.
Důležité je, aby mezi autorem a investorem byla lidská harmonie. Pokud nejsou na stejné vlně, tak se tato slabina může projevit formou mnoha problémů a konfliktů mezi nimi.

Jak Busyman vznikl?
Myšlenka propojení inovativních projektů s investory se začala v hlavě Filipa Majora formovat v roce 2009, při jeho několikaletém studijním pobytu v Itálii. Hlavním cílem projektu byla již od počátku podpora originálních a inovativních podnikatelských záměrů, které mnohdy nemohou, i přes svůj potenciál, být realizovány kvůli nedostatku finančních prostředků autorů projektu. Na druhé straně Česká republika disponuje značnou skupinou lidí, kteří jsou ochotni svými finanční prostředky podporovat tyto projekty.
V současnosti databáze soukromých investorů obsahuje 350 kontaktů a databáze projektů disponuje cca 200 projekty.

Jaké všechny aktivity vyvíjí Busyman?
Činnost naší společnosti lze rozdělit do dvou hlavních skupin, a to aktivity vyvíjené v rámci vztahů s autory projektů a se soukromými investory. V první skupině aktivit dbáme především na kvalitu a preciznost projektů. Tu ověřujeme především během detailní diskuze s autorem projektu. Během schůzky s autorem projektu si jej „testujeme“, zda splňuje veškeré požadavky a zda je jeho projekt kvalitně propracovaný a připravený na prezentaci před investorem.
Vzhledem k aktivitám vyvíjeným k investorům dbáme na to, aby byla spolupráce s investory dynamická. K tomu nám pomáhá náš soukromý klub investorů.  Snažíme se s investory udržovat dlouhodobou spolupráci a naším záměrem je, aby investoři měli možnost investovat i do více projektů. Tedy aby komunikace a spolupráce s nimi byla aktivní a měla šmrnc. Spousta investorů přímo požaduje, aby k nim dané informace o projektech přišly jako první, což je naší prioritou v závislosti na udržování dobrých vztahů s nimi a naplňování jejich potřeb a požadavků.
Databáze projektů se denně rozrůstá a plní se zajímavými podnikatelskými záměry. „V případě, že nás nějaký projekt zaujme natolik, jsme do něj ochotni sami investovat.“ říká jeden z partnerů Jan Brody.

Jak byste charakterizoval současný stav českých startupů?
Historicky se ČR nachází na zajímavém území mezi dvěma silnými národy, Německem a Ruskem. Tím, že Česká republika nemá přístup k moři, byli Češi od nepaměti nuceni hledat řešení, aby přežili. Právě tyto faktory se promítly do české povahy, která je hodně kreativní, nápaditá a dává předpoklady k tomu, že se startupům může v budoucnu dařit.
V dnešní době převládá globální trend, kdy stát nedokáže nabídnout absolventům a mladým lidem perspektivní zaměstnání a velké firmy svou politikou neposkytují dostatečné prostředí pro kreativitu mladých lidí. Tyto faktory významně přispívají k budování startupové scény v ČR. Z našeho pohledu se tato scéna rychle a úspěšně rozvíjí a je otázka, řekněme, 5 let, než tady uvidíme projekty světového formátu – typu Facebook.

Děkujeme za rozhovor a ať se vám ve snaze podporovat inovativní projekty daří.

Foto: Lucie Tučková