Web Design Museum

Kategorie: Potřebuji poradit Oblast: Internet a média Kraj: Praha Město:

Web Design Museum si klade za cíl: zmapovat zaniklé trendy ve webovém designu, zpřístupnit široké veřejnosti pomocí vybraných exponátů komplexní pohled na minulost web designu a ukázat na vybraných webech jejich vývoj od nejstarší minulosti až do současnosti.
Projekt je koncipován globálně a je pouze v anglickém jazyce.

Důležitým úkolem musea je zachovat tvůrčí odkaz web designerů z přelomu tisíciletí pro budoucí generace, neboť v roce 2030 budou uživatelé internetu stěží vědět, jak designově jedinečné mohly být weby v roce 2003.

Více o projektu viz https://www.webdesignmuseum.org