Aplikace pro sociální služby VeruApp

 Aplikace pro sociální služby VeruApp

Sociální péče, to je oblast, která si pořád zaslouží naši pozornost a pomoc. A právě VeruApp se rozhodla pomoci tam, kde je třeba… Přečtěte si zajímavý příběh, který se za tímto projektem skrývá.

O čem váš projekt je?

Asi málokterá úspěšná společnost si dnes umí představit svou existenci bez digitálních nástrojů na organizaci týmů, projektů, úkolů, reportingu a dalších. Všechny tyto nástroje nám umožnily velký růst různých odvětví a především automatizaci práce. Digitalizace však do určitých odvětví, zejména těch nekorporátních, zatím stále nepronikla, a ty tak relativně stagnují a netěží z ní. Naše aplikace pokrývá kompletní digitalizaci jednoho z nejvíce opomíjených a zároveň také nejvíce společensky odpovědných odvětví vůbec – sociální služby.
Jedním z nejvíce palčivých problémů sociálního sektoru je povinné vykazování péče pro Ministerstvo práce a sociálních věcí, od kterého se mimo jiné odvíjí přidělování sociálních fondů na provoz dané organizace. Tato práce, která zabere všem pracovníkům průměrně 20 % aktivního pracovního času, obsahuje mnoho fyzického papírování, a to někdy i po nocích, mimo běžnou pracovní dobu. To už je velká porce práce, která se dá využít na to, na čem v sociálních službách opravdu záleží.
Organizacím dáváme do rukou aplikaci VeruApp, která komplexně automatizuje povinné vykazování péče, plánování, procesy, řízení chodu a statistiky. Vedení organizace má tak perfektní přehled v reálném čase o tom, co se v organizaci děje, kolik péče odvádí, jak dlouho trvají jednotlivé úkony, a lze tak kompletně sledovat průběh práce jednotlivých pracovníků organizace.

Kdo všechno patří do vašeho týmu?

Jako základ úspěchu vnímáme kombinaci správných lidí na správném místě a ve správný čas. Troufáme si říci, že se nám podařilo postavit tým skvělých lidí, kteří jsou dnes orientovaní nejen produktově a obchodně, ale i sociálně a kteří svým talentem a nadšením pomáhají s budováním služby, která umožňuje sociálním organizacím soustředit se především na své klienty.
Nutno s pokorou říci, že na naší cestě nám pomohla už spousta lidí a jsme více než vděční, že se přidávají další. Za návrhem a realizací aplikace stojí technologicky softwarová společnost Next Solutions, jež má s digitalizací a automatizací mnoho zkušeností, věnuje se totiž vývoji vlastního systému pro plánování a řízení výroby pro velké a často nadnárodní společnosti. Velice nám pomohl jmenovitě třeba Filip Major ze společnosti Busyman, který nám pomohl určit směr, kterým dnes jdeme, a Laboratoř Nadace Vodafone, díky níž jsme mohli projít mentoringovým programem. Nejdůležitější osobou je ale bezpochyby Lenka Šeflová, ředitelka CPOS Město Touškov, jež celý náš projekt odstartovala, pomohla nám s návrhem aplikace v dnešní podobě a dnes působí jako garant projektu.

Jakým způsobem jste na takový nápad přišli?

Aplikaci jsme vyvinuli v kooperaci právě s pečovatelskou službou CPOS Město Touškov, která opakovaně získává ocenění Národní cena kvality České republiky v programu EXCELENCE. Právě ředitelka této organizace Lenka Šeflová, která je maminkou jednoho ze zakladatelů projektu VeruApp a společnosti Next Solutions, Dominika Šefla, přišla s potřebou po efektivním digitálním řešení pro řízení sociální organizace. Vzhledem k našim zkušenostem s digitalizací a automatizací pro nás již bylo potom vcelku snadné navrhnout moderní řešení.
Název aplikace věnujeme autistické dívce Veru, která byla závislá na pomoci a péči sociální pobytové služby a o kterou se právě Lenka starala. Vlivem nedobrého zdravotního stavu se opakovaně dostávala do ohrožení života. Byla zcela závislá na rychlé identifikaci pomoci, předávání interních informací v dané pobytové službě a stacionáři. VeruApp zakládáme na humánním přístupu k člověku, lidskosti, eliminaci nezvratných přístupů a okamžité kontrole péče, jež personál klientovi poskytuje.

Co bylo při přípravě projektu nejtěžší?

Výzvou pro náš mladý tým rozhodně bylo ponořit se do pro nás tehdy neznámého světa sociální práce, pochopit jednotlivé procesy a porozumět potřebám organizací a klientů.

Co byste doporučili ostatním, pokud chtějí realizovat svůj nápad?

Obklopte se správnými lidmi, kteří vám s realizací pomohou.

Na čem pracujete teď?

Aktuálně pracujeme na inovacích, aby byla aplikace použitelná pro co nejširší okruh organizací v sociálních službách a aby do budoucna pomáhala všude, kde bude potřeba.

 

Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů.

Foto: Nadace Vodafone Česká republika

 

Related post

MámNapad.cz