Encyklopedie vychází ze základní literatury o kreativitě a inovacích. Obecné použité zdroje jsou uvedeny na této stránce. Dílčí zdroje jsou uvedeny přímo na stránkách s texty.

ADAIR, John. Efektivní inovace

DACEY, John. LENNON, K.H. Kreativita

DYTRT, Zdeněk a kol. Inovace a tvořivost: pro kombinovanou formu studia

FLORIDA, Richard. The Rise of the Creative Class

FRANKOVÁ, Emilie. Kreativita a inovace v organizaci

KÖNIGOVÁ, Marie: Tvořivost.

KLOUDOVÁ, Jitka a kol. Kreativní ekonomika

ŠVEJDA, Pavel a kol. Inovační podnikání

ŽÁK, Petr. Kreativita a její rozvoj

MámNapad.cz