Zpátky na rozcestník

Faktory kreativity a inovací v organizacích

(Woodman, Sawyer a Griffin, Andriopoulos)

 • Organizační kultura
 • Organizační atmosféra
 • Styl vedení
 • Organizační zdroje
 • Organizační struktury a systémy včetně odměňování

Inovační rozvojová politika Tomáše Bati

 1. Člověk, jeho schopnosti, dovednosti a tvůrčí vybavenost jsou základní formou kapitálu.
 2. Efektivní využití všech pracovníků včetně zvýšené samostatnosti v rozhodovacích procesech a přejímáním odpovědnosti.
 3. Dominující orientace na zákazníka, jako tvůrce podnikové strategie.
 4. Integrace rozvoje podniku s rozvojem regionu po stránce hospodářského, politického i kulturního.
 5. Flexibilita a inovativnost výrobních systémů jako základ soutěžení na nejnáročnějších globálních trzích.
 6. Permanentní přejímání všech dostupných zkušeností, metod a praktik od těch nejlepších z celého světa.
 7. Pochopení smysluplnosti ztotožnění kategorie vlastník a zaměstnanec ve všech jejích aspektech.
 8. Nekompromisní využití základních principů morálky a etikety jako hybných sil úspěšného podniku a potažmo i celého podnikání.

Zdroj:VRÁBLÍK, Miroslav. KRCHOVÁ, Hana. HRAZDILOVÁ, Kateřina. Firemní inovační politika

Inovační firemní kultura (Pavel Švejda)

 • Odstranění bariér mezi odděleními, obrana proti resortismu
 • Ochota k horizontální a vertikální kooperaci
 • Tolerance vůči riziku a neúspěchu
 • Prostor pro kreativitu
 • Pocit jistoty pro zaměstnance
 • Všestranná komunikace a informace
 • Důraz na doškolování a přeškolování pracovníků
 • Podpora „šampiónů“ potřebných pro realizaci inovací

Podniková inovační politika

Vyjadřuje inovační orientaci. Někdy bývá také nazývána jako podniková filozofie. Vychází z podnikové vize, kterou rozpracovává a koriguje do podoby cílů. Cíle jsou ambiciózní a mají silný inovační náboj. Orientují se zpravidla na vytváření nových výrobků, na snížení nákladů nebo zdokonalení služeb.

Podniková inovační strategie

Úkolem strategie je konkretizovat cíle zakotvené v inovační politice pro jednotlivé činnosti zabezpečované podnikovými útvary.

Zpátky na rozcestník

sponzor_avenova

MámNapad.cz