Zpátky na rozcestník

Charakteristiky (Königová):

 • Obecná citlivost, vnímavost
 • Hravost, jistá dětskost
 • Citlivost k nedostatkům
 • Pružnost myšlení, bohatost nápadů
 • Intenzivní prožívání
 • Dobrá koncentrace, schopnost plného pohroužení
 • Schopnost současně vnímat své okolí i své vnitřní obsahy (plazmatický stav vědomí)
 • Neschematické hodnocení věcí, přírody, světa
 • Jistý smysl pro řád, alespoň v některých oblastech
 • Silná vnitřní motivace něco tvořivého dělat

Vlastnosti kreativní osobnosti (Nöllke):

Citlivost k problémům (schopnost rozpoznat problém a najít různé možnosti, jak ho vyřešit), flexibilní myšlení (široký přehled, který je daný nejen vzděláním, ale také například divergentním myšlením), originalita, zápal pro svoji práci, know-how, vytrvalost, soudnost.

Vlastnosti kreativní osobnosti (J.P.Guilford):

 • Slovní pohotovost
 • Ideační plynulost
 • Asociační pohotovost
 • Vyjadřovací pohotovost
 • Spontánní obrazová flexibilita
 • Spontánní sémantická flexibilita
 • Obrazová adaptivní flexibilita
 • Symbolická adaptivní flexibilita
 • Figurální a sémantická elaborace
 • Originalita

Vlastnosti kreativní osobnosti (Dacey a Lennon):

 • Vysoká tolerance vůči dvojznačnosti
 • Otevřenost vůči zkušenostem
 • Stimulační svoboda
 • Funkční svoboda
 • Flexibilita v myšlení a otevřenost změnám
 • Ochota riskovat
 • Preference zmatku, asymetrie a složitosti
 • Ochota odložit uspokojení při práci na svém projektu
 • Oproštění od stereotypu sexuální role
 • Vytrvalost
 • Odvaha přijít s novými nápady a narušit status quo
 • Vysoký stupeň sebeovládání
 • Internalita

Negativní charakteristiky tvůrčí osobnosti (Feist)

 • Egoismus, sebestřednost, netolerance
 • Impulzivnost, netrpělivost
 • Hádovost, cynismus, rebelie
 • Nedospělost, dětinskost
 • Neurotismus, neschopnost kontrolovat emoce
 • Hyperaktivita

Zpátky na rozcestník

sponzor_avenova

MámNapad.cz