Zpátky na rozcestník

Hlavní faktory motivace ke kreativitě dle Amabile a kolektivu autorů:

Vnitřní motivace:

 • Sebeurčení
 • Kompetence
 • Zaujetí úkolem
 • Zvídavost
 • Zájem
 • Radost

Vnější motivace:

 • Obavy z kompetencí
 • Hodnocení
 • Uznání
 • Peníze
 • Další hmotné pobídky
 • Omezení ze strany druhých lidí

Zpátky na rozcestník

sponzor_avenova

MámNapad.cz