Zpátky na rozcestník

Fáze inovací produktu

1. Tvorba nápadů
2. Třídění nápadů
3. Vývoj a testování koncepce
4. Vývoj výrobku
5. Testování trhu
6. Zavedení na trh

7 zdrojů inovace (Peter Drucker)

Následující situace, které Drucker nazývá jako zdroje, jsou vhodné pro implementaci inovace.

  • Neočekávaná událost například nečekaný úspěch nebo neúspěch
  • Rozpor mezi realitou a tím, co předpokládáme
  • Inovace vycházející z potřeby určitého procesu
  • Změny struktury oboru nebo na trhu
  • Demografiické změny
  • Změny v pohledu na svět, náladách a významech
  • Nově vzniklé znalosti

Zdroj: DRUCKER, Peter F. Innovation and enterpreneurship: practice and principles

Principy inovace (Peter Drucker)

1. Začněte analýzou inovační příležitosti
2. Jděte ven, pozorujte a ptejte se zákazníků a uživatelů
3. Inovace musí být jednoduchá, vždy se soustřeďte pouze na 1 věc nebo aspekt.
4. Efektivní inovace začíná jako malá.
5. Pokud začneme s inovací, musíme směřovat k oblastí leadershipu v této nové oblasti.

Zdroj: DRUCKER, Peter F. Innovation and enterpreneurship: practice and principles

Inovační strategie (Freeman)

1. Ofenzivní strategie
Je založena na technickém a tržním lídrovství, jsme napřed před konkurencí při uvádění nových produktů.
2. Defenzivní strategie
Neriskumeme být první, ale následujeme kopírováním a poučením se z chyb lídrů.
3. Strategie imitace a závislosti
Vytváříme imitace úspěšných produktů například na základě licence od lídra trhu. Kombinuje se často z nákladovou strategií. V rámci strategie závislosti zpravidla dodáváme jednomu odběrateli, který rozhoduje o tom, co se bude inovovat.
4. Tradiční a opportunistická strategie
Produkt tradiční firmy se mění málo jestli vůbec protože si to poptávka nevyžaduje ani konkurence to nedělá.

Zdroj: FREEMAN, Chris. SOETE, Luc. The economics of industrial innovation

Inovační strategie (Pitra)

Strategie opírající se o progresivnost technického řešení – spojena s vlastní průlomovou inovací, zpravidla velmi nákladné a rizikové.
Vyvážená strategie – rovnováha mezi pozorností věnovanou aplikací posledních výsledků vědeckotechnického rozvoje a pozorností věnovanou marketingu. Zpravidla bývá nejúspěšnější.
Strategie ověřených technických přístupů – Aplikace jednoduchých osvědčených technických řešení často formou napodobování.
Konzervativní strategie nízkého rozpočtu – Organizace věnuje jen málo prostředků na vlastní technický rozvoj, kopíruje leadera trhu.
Strategie diverzifikovaných rozpočtů – Vývoj jednotlivých produktů je izolovaný nesystematický a často nerespektuje potřeby trhu.

Kategorie nových produktů (Dytrt)

Světově nové výrobky – Výrobky vytvářejí zcela nový trh.
Nová výrobková linie – Výrobky umožňují firmě vstoupit poprvé na existující trh.
Rozšíření stávající výrobkové linie – Doplňky stávající výrobkové linie.
Zdokonalování stávajících výrobků – Zlepšování vlastností výrobků či zvětšování jejich očekávané hodnoty.
Přemísťování – Stávajícící výrobky jsou cíleny na nové trhy a segmenty.
Snižování nákladů – Výrobky se stejnými vlastnosti, ale jsou vyráběny s nižšími náklady.

Zpátky na rozcestník

sponzor_avenova

MámNapad.cz