Zpátky na rozcestník

Konvergentní a divergentní myšlení (J.P.Guilford)

Dle Guilforda můžeme rozdělit myšlení na konvergentní a divergentní. Konvergentní myšlení se snaží najít zpravidla jednu správnou odpověď. Na druhé straně divergentní myšlení se vyznačuje větším množstvím odpovědí, které jsou pro nás přijatelné.

Guilfordův model intelektových schopností

V roce 1959 představil psycholog Joy Paul Guilford výsledek svého bádání „tři tváře intelektu“. Východiskem jeho teorie je klasifikace tří faktorů inteligence:

Procesy:

 • Poznávání
 • Paměť
 • Konvergentní myšlení
 • Divergentní myšlení

Produkty:

 • Jednotky
 • Třídy
 • Vztahy
 • Systémy
 • Transformace
 • Implikace

Obsahy:

 • Figurální
 • Symbolické
 • Sémantické
 • Behaviorální

Zásadním přínosem jeho teorie je pojmenování divergentního myšlení, které souvisí s kreativitou osobnosti.

Hlavní faktory výskytu kreativity (Dacey, Lennon)

Biologické znaky. Do této oblasti spadá například IQ, hormony, geny, dominance mozkové hemisféry.
Rysy osobnosti. Jedná se například o toleranci vůči dvojznačnosti, ochotu riskovat nebo prodlevu v uspokojení.
Poznávací rysy. Kongitivní schopnosti například laterální myšlení.
Mikrospolečenské okolnosti. Do této kategorie spadají například vztahy s rodinou a přáteli.
Makrospolečenské podmínky. Další podmínky, které nás ovlivňují, jako  jsou bydliště, práce a vzdělávací, právní, náboženské, ekonomické instituce.

Fáze kreativního procesu (Graham Wallas)

 1. Příprava. Identifikujeme určitý problém a zjišťujeme si potřebné informace.
 2. Zrání. Někdy také nazývaná inkubace. Nad problémem nepřemýšlíme a jeho zpracování probíhá v nevědomém mentálnímu procesu.
 3. Osvícení. Okamžik, kdy se v našem vědomí konečně vynoří nápad.
 4. Ověření. Nový nápad ověřujeme a hodnotíme.

Zdroj: KULKA, Jiří. Psychologie umění

Mozkové hemisféry a kreativita

Zaměření levé hemisféry:

 • jazyk
 • logika
 • počítání
 • psaní
 • motorické reakce
 • pojem o čase.

Zaměření pravé hemisféry:

 • sluchové vjemy a hudba
 • vnímání komplexních souvislostí
 • představivost
 • denní snění
 • barva
 • dimenze.

Všeobecně se tvrdí, že kreativitu osobnosti ovlivňuje pravá mozková hemisféra. V posledních letech však bývá teorie dvou mozkových hemisfér rozporována.

Zdroj: BUZAN, Tony. Jděte na to chytře

Zpátky na rozcestník

sponzor_avenova

MámNapad.cz