Zpátky na rozcestník

Metody rozvoje kreativity (Provazník)

 • Výchova k tvořivosti
 • Stimulace tvořivosti
 • Kultivace tvořivosti
 • Facilitace tvořivosti

Členění metod tvůrčího myšlení (Andrejsek):

Studijní metody – Celkové rozšiřování duševního obzoru a získání všeobecných informací.
Inspirativní metody – Sem spadá například napodobování, přejímání, hodnocení a hledání vlastní cesty řešení formou inspirace.
Cvičné metody – Jedná se o učení, trénink, pokusy o tvůrčí činnost.
Harmonizační metody – Přispívají k dosažení rovnováhy a pomáhají k uvědomělému utváření životního způsobu.
Režimové metody – Cílem je organizace tvůrčí činnosti, stimulujících tvůrčí rozvoj, efektivní management a odpočinek.
Kondiční metody – Souvisí s vysokou výkonností, vitalitou a zvládání obtížných situací. Jedná se například o odpočinek a spánek.

Zdroj: ANDREJSEK, K., BENEŠ, J.: Metody řešení technických problémů.

Členění metod tvůrčího myšlení (Jan Barták):

Operační – Rozvíjení tvůrčího myšlení v pracovním procesu, kde je třeba překonat individuální a sociální zábrany a iniciovat rozvoj tvořivého a inovativního myšlení.

Formativní – Rozvoje kreativního myšlení pracovníků mimo pracovní proces.

Laterální myšlení (Edward De Bono)

Sada procesů, díky nimž využití informací ústí v tvořivé myšlenky nebo nápady prostřednictvím restrukturalizace pojmů zakořeněných v mysli člověka prostřednictvím nového nazírání na problém. Atributy laterálního myšlení:

 • Hravost
 • Asociativnost
 • Provokativnost
 • Rozbíhání do všech směrů
 • Bez tematického ohraniční
 • Originální cesty a postupy
 • Akceptace rozporů
 • Absence hodnocení kroků při hledání řešení

Zdroj: KOTLER, TRIAS: Inovativní marketing: jak kreativním myšlením vítězit u zákazníků

Brainstorming

Jedna z prvních metod tvůrčího myšlení vynalezená Alexem Osbornem. Zpravidla se používá v týmu, kdy jednotlivci společně hledají řešení nějakého problému a výzvy. Přičemž je nezbytné dodržovat následující pravidla:

 1. Nekritizujte nápady
 2. Rozvíjejte nápady druhých
 3. Vítaný je každý třeba i bláznivý nápad
 4. Kvantita je důležitější než kvalita.

DOIT

 1. Definuj problém. První krok metody spočívá v jednoznačné definici problému, na který budeme aplikovat kreativní myšlení. Správně definovaný problém by neměl navádět k nějakému konkrétnímu řešení, měl by být výstižný a krátký.
 2. Otevři svou mysl a aplikuj metodu kreativního myšlení. V tuto chvíli nazrála doba pro generování nápadů. Můžeme použít obyčejný brainstorming v týmu, nebo použít několik různých metod pro hledání řešení.
 3. Identifikuj nejlepší řešení. Teprve až v předposledním kroku začneme být kritičtí a ze všech různých nápadů vybereme ten nejlepší. Při hodnocení se zpravidla používají kritéria: inovativnost, uskutečnitelnost a akceptovatelnost.
 4. Transformuj vybrané řešení. V rámci posledního kroku vytváříme z daného nápadu výsledný produkt nebo řešení. Je vhodné pro úspěšnou implementaci vytvořit speciální akční plán. U složitějších nápadů doporučuji využít některé z metodik projektového řízení.

Zpátky na rozcestník

sponzor_avenova

MámNapad.cz