Zpátky na rozcestník

Faktory podporující kreativní týmovou spolupráci (Franková)

 • Vnitřně motivující týmový úkol
 • Vysoká úroveň vnějších požadavků
 • Kreativní a inovativní členové týmu
 • Diverzita dovedností a předpokladů
 • Organizační odměny za kreativitu a inovace
 • Ovzduší vzdělání a rozvoje
 • Ovzduší pro kreativitu a inovace
 • Stanovení týmových standardů pro kreativitu a inovace
 • Povzbuzování reflexity
 • Týmové vedení a styl vedení povzbuzující kreativitu a inovace
 • Konstruktivní zvládání konfliktů a nesouhlasu uvnitř týmů
 • Přemostění napříč týmy

Inovační role  (Adair):

Tvůrčí myslitel – Má schopnost vytvářet nové myšlenky, zvláště pak ty, které doposud nejsou známé.
Zlepšovatel – Může zavést anebo přijít na trh s něčím novým nebo s něčím, co se jako nové prezentuje.
Vynálezce – Přichází s novými cíli, které mají obchodní potenciál, často kombinuje roli tvůrčího myslitele a zlepšovatele.
Podnikatel – Formuluje či získává myšlenky a transformuje je do obchodní reality. Často pro tyto potřeby řídí lidi.
Interní firemní podnikatel – Přebírá praktickou zodpovědnost za tvorbu inovací ve všech typech organizací. Může být jak tvůrcem, tak vynálezcem. Zjišťuje, jakým způsobem lze proměnit myšlenku ve výnosnou realitu.
Přeborník – Vybírá myšlenky, které nemusejí být nezbytně jeho, a využívá je a implementuje v praxi.
Sponzor – Zajišťuje potřebnou podporu pro nové myšlenky. Obvykle je to vedoucí pracovník, který v myšlenku věří a ovlivňuje klíčové osoby, aby myšlence zprůchodnily ceslu a odstranily případné překážky při její realizaci.

Zpátky na rozcestník

sponzor_avenova

MámNapad.cz