Adam Novák

Adam Novák„Mám radost z každého originálního nápadu, který se podaří uvést do praxe.“

Čím se zabývám?

Inovační management, kreativní myšlení, startupy, projektové řízení, znalostní management, měkké dovednosti

Čemu jsem se věnoval v minulosti?

Vystudoval jsem informační management a marketingovou komunikaci na univerzitě v Praze a poté obory podniková informatika a personální management na VŠE. Poté jsem získal několikaleté zkušenosti v oblasti reklamy  a se zaváděním inovací v oblasti informačních systémů pro klienty z řad bank, státní správy i telekomunikací. Podílel jsem se na inovaci procesů v různých oblastech jako obchod, vývoj nového produktu, reklamace a zavedl jsem systém řízení inovačních projektů ve společnosti LINET. Vyškolil jsem stovky lidí v oblasti měkkých dovedností a kreativního myšlení. V roce 2013 jsem založil internetový magazín o inovacích Mámnápad.cz . Certifikáty: projektové řízení Prince 2, OMG UML Fundamental.

 

MámNapad.cz