Podnikání snadno a bez starostí? Se SidloFirmyPraha5 žádný problém

 Podnikání snadno a bez starostí? Se SidloFirmyPraha5 žádný problém

Podnikání, ať už formou živnostenského listu nebo obchodní společnosti, představuje pro mnoho lidí překážkovou dráhu. Přestože se řada procesů v průběhu let zjednodušila, komunikace s úřady a nutná administrativa spojená s vlastní výdělečnou činností může řadu potencionálních podnikatelů odradit. 

Naštěstí v současné lze využít profesionálních služeb společností, které se na dané procesy specializují a veškeré náležitosti za Vás vyřídí. Vy se tak vyhnete zbytečným chybám v důsledku neznalosti postupů a můžete svou energii soustředit přímo na své podnikání. 

Jedním z předních poskytovatelů služeb pro podnikatele je SidloFirmyPraha5.cz. Jedná se o poměrně novou společnost, která si však za dva roky působení stihla vybudovat silnou pozici na trhu. V současné době její služby využívá přes 1 000 klientů, mnoho z nich díky spolehlivosti, rychlosti a příznivé ceně i opakovaně.

S čím Vám SidloFirmyPraha5.cz může pomoci?

Poskytnutí virtuálního sídla

Sídlo podnikání je jedním z nezbytných faktorů, které budete pro zahájení byznysu potřebovat. Každá společnost/OSVČ musí mít sídlo na nějaké reálné adrese. Co ale dělat, pokud nemáte vlastní nemovitost a majitel nemovitosti, kterou máte pronajatou, Vám umístění sídla neumožní? 

Za minimální náklady (89 Kč / měsíc) si můžete objednat takzvané „virtuální sídlo“. Jako virtuální se označuje proto, že adresu fakticky využívat pro svou podnikatelskou činnost nebudete. V rámci služby dostanete dokument, který Vám pouze umožní zápis adresy do veřejných rejstříků a jméno Vaší společnosti bude označeno na nemovitosti. Většina poskytovatelů nabízí k sídlu zároveň doplňkové služby ve formě správy doručené pošty, pronájmu zasedací místnosti apod.

Vyřízení živnostenského oprávnění

Podnikání na živnost je jednou z nejvyužívanějších forem podnikání. Hlavními výhodami oproti společnosti s.r.o. je absence povinnosti vést účetnictví, snížená administrativa a plná kontrola nad svým podnikáním. Proces získání živnostenského oprávnění je poměrně rychlý, avšak vyřízení náležitostí může dát i tak zabrat. 

Pokud nechcete ztrácet čas obíháním úřadů a papírováním, můžete ohlášení živnosti svěřit Sídlomatu. Na základě plné moci Vám do 5 pracovních dnů vyřídí živnostenského oprávnění a s tím spojené povinnosti jako přihlášení k sociálnímu pojištění, zdravotnímu pojištění a k dani z příjmu. Komunikaci se čtyřmi úřady tak můžete zredukovat na jednu společnost.

Založení společnosti s.r.o.

Dalším hojně využívaným způsobem podnikání je společnost s ručením omezeným. Oproti živnostenskému oprávnění je zde výhoda omezeného ručení za závazky, větší prestiž a možnost prodeje, jelikož hodnota dobře fungující firmy se může zvyšovat.

Stejně jako živnostenské oprávnění přináší založení s.r.o. řadu povinných úkonů zahrnující návštěvy u notáře, bance a případně dalších institucí. I to vše za Vás Sídlomat vyřídí ve spolupráci s partnerským notářem. Společnost tak můžete mít založenou a připravenou k podnikání do 5 pracovních dní.

Změny ve společnosti

Potřebujete změnit název, sídlo, obor podnikání, nebo prodáváte společnost? Některé změny lze provést pouhým návrhem na zápis vůči obchodnímu soudu, jiné vyžadují úpravu notářského zápisu. 

Pokud nechcete ztrácet čas dohledáváním postupů, čekáním na termín u notáře apod., Sídlomat Vám změnu vyřídí rychle a efektivně.

Akciová společnost, Společnost s historií, Odštěpný závod, Investiční fond, Nadační fond, Spolek

Pro určité činnosti nebo cíle se živnost nebo společnost s.r.o. nehodí. Na sídlomat se můžete tedy obrátit i se založením výše uvedených právních forem, samozřejmostí je konzultace Vaší situace a navrhnutí toho nejvhodnějšího řešení na míru. 

Registrace k DPH, účetní služby, právní služby, likvidace, oddlužení

Cílem sídlomatu je poskytnout klientům komplexní servis pro jejich podnikání. Kromě pomoci při startu si tak můžete nechat odbavit registraci k DPH, zajistit profesionální vedení účetnictví s více jak 30 lety praxe v oboru nebo právní služby od renomovaných advokátních kanceláří. To vše pod jednou střechou. Nepřijdete tak o čas strávený s dohledáváním dalších odborníků a popisováním Vaší situace znovu a znovu.

Čas jsou peníze

Veškeré uvedené služby s sebou samozřejmě přinášejí odpovídající finanční náklady. Naproti tomu Vám však ušetří mnoho drahocenného času, který tak můžete investovat výhradně do Vaší podnikatelské činnosti, což Vám může ve výsledku přinést mnohem více. Zároveň budete mít jistotu že je vše zpracováno profesionálně bez nutnosti napravování chyb v důsledku neznalosti procesů. 

Společností nabízející podobné služby je celá řada. Ceny jsou však často navýšeny o doplňkové služby, které člověk mnohdy ani nevyužije. Proto jsme v našem článku věnovali právě Sídlomatu, který nabízí příznivé ceny bez zbytečných příplatků a nutnosti uzavírat smlouvy na několik let. I tak však doporučujeme provést si alespoň základní vlastní průzkum trhu, na základě kterého pak můžete výhodnost služeb lépe posoudit.

Related post

MámNapad.cz