Proč investovat do akcií a co všechno byste o nich měli vědět?

 Proč investovat do akcií a co všechno byste o nich měli vědět?

Peníze by měly vydělávat, ale jakou investiční příležitost zvolit, když nemáte žádné dosavadní zkušenosti? Odborníci radí diverzifikovat, tedy rozmělnit finanční prostředky mezi různé formy investic tak, aby bylo portfolio vyvážené a stabilní. Co by v něm nemělo chybět? Podle mnoha expertů by měly jeho nadpoloviční část tvořit akcie. V tomto článku se dozvíte o základních souvislostech, které by měl znát každý potenciální investor.

Vysoká likvidita, ale také vyšší riziko

Investování do akcií je lákavé z několika důvodů. Nabízí možnost vysokého výnosu, jsou likvidní a vstup do světa tradingu je nyní velmi snadný. Poplatky (v případě kvalitního brokera) nejsou vysoké a investor si může portfolio spravovat sám, a to on-line. Každý solidní obchodník je navíc ze zákona pojištěn proti úpadu, co dává klientům garanci náhrady do výše 20 tis. EUR.

Na druhou stranu je nutné přijmout i nevýhody. Pro nezkušeného investora je vstup na trh tak trochu jako skok do neprobádané vody. Zbrklé jednání může vést k velmi rychlé ztrátě vkladu. Akciový trh totiž nepatří mezi ty stabilnější a bez hlubších znalostí je investování do cenných papírů srovnatelné s loterií. A proto – než do akcií vložíte finanční prostředky, ujistěte se, že víte, co děláte.

Časově a informačně náročná činnost

Investor by neměl nakupovat akcie nahodile, ale naopak disponovat potřebnými znalostmi, které lze získat pouze sledováním aktuální situace a obecným studiem ekonomických souvislostí. Za správným rozhodnutím je vždy spousta mravenčí práce, a to bez ohledu na velikost investice. Nemáte-li čas nebo buňky na pravidelnou analýzu svého portfolia, ale přesto se nechcete myšlenky na nákup akcií vzdát, zvažte investování do podílových fondů. Můžete si pod nimi představit jakési balíčky cenných papírů poskládaných profesionály pro různé typy investorů. Podívejte se na článek Jak investovat do akcií.

Co byste si měli ujasnit, než začnete investovat?

Investování na kapitálových trzích je velmi specifická záležitost, a proto je vhodné důkladně zvážit několik zásadních okolností.

V prvé řadě se rozhodněte, jakým způsobem budete investovat: aktivně, nebo dlouhodobě?

Aktivní obchodování je investování s kratším časovým horizontem. Obvykle jde o hodiny, dny nebo týdny. Výhodou tohoto způsobu tradingu je vyšší výnos (řádově až v desítkách procent), který jde ovšem ruku v ruce i s vysokým rizikem a časovou náročností. Investoři tráví aktivním investováním i několik hodin denně a využívají různé podpůrné služby, které mohou maximalizovat zisk (typicky tzv. pákový efekt) a eliminovat riziko. Obchodování probíhá online prostřednictvím intuitivní platformy.

Za dlouhodobější investice je považován nákup akcií, které investor drží po dobu min. několika měsíců. Z hlediska výnosnosti hovoříme o potenciálu ve výši až několika desítek procent za rok, ale i zde samozřejmě hrozí riziko ztráty. Investor ho může zmírnit správně nastavenou investiční strategií a diverzifikací portfolia. Propad akcií jedné společnosti pak kompenzují výnosy z ostatních cenných papírů. Časová náročnost dlouhodobého investování je nižší, investor se nemusí zabývat děním na trhu non-stop, ale spíše se jednou až několikrát za týden seznámí s aktuálním cenami, a podle nich se rozhodne pro případný nákup či prodej.

Důležitým parametrem je také typ trhu, na kterém se investor rozhodne pohybovat. Nejvyšší počet zobchodovatelných akcií nabízí americký NASDAQ, který je po druhým největším hned po nejstarší tradiční burze NYSE. V Česk republice fungují trh dva – Burza cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů.

Spoustu dalších informací ohledně investice do akcií najdete na robomarkets.cz.

Related post

MámNapad.cz