Šest zdrojů změn v současném světě

 Šest zdrojů změn v současném světě

Šest hlavních zdrojů které nejvíce pohání změny. Abyste vyvinuli úspěšný inovační program, měli byste jim porozumět a využívat je. Přečtěte si článek, který odhaluje hlavní příčiny, proč změn ve společnosti i byznysu neustále narůtá.

V tomto článku se podíváme na šest základních zdrojů, které způsobují ohromný nárůst změn. I když právě tyto nemusí být hlavním problémem pro vaši společnost, jsou šance, že určitá jejich kombinace bude mít na vás ohromný dopad, na vaše strategická rozhodnutí a v konečném důsledku i váš přístup k inovacím.

Zdroj změn č. 1: Komodizace

V roce 1992 Wal-Mart předběhl Sears a stal se tak retailerem číslo jedna. Jak to mohl Sear dopustit? Primárně Sears trpěl arogantním předpokladem, že je nezranitelný. Jeho management neporozuměl klíčové konkurenční dynamice na trhu (z mojeho pohledu problém v uvažování) a dovolil Wal-Martu být lepší v inovacích ve třech kritických výkonnostních dimenzích: náklady na zboží, náklady na distribuci a cenová politika. Jednoduše řečeno, Wal-Mart ovládl jednu ze šesti kritických sil a to komodizaci.

Komodizace, neúprosný tlak stlačující ceny, se stává obrovskou konkurenční silou, která se projevuje v mnoha ohledech. Od Wal-Mart-izace světového retailového dodavatelského řetězce doprovozeného outsourcingem výroby do Ásie k zásadnímu transformaci retailu v oblasti potravin a outsourcingu počítačových služeb do Indie.

Jakým způsobem vaše organizace přizpůsobuje své inovační kapacity, aby reagovala na komodizaci?

Zdroj č. 2: Digitální revoluce

Digitální revoluce nejprve dopadla na samostné výrobce počítačů a přiměla IBM k restrukturazilaci která stála společnost 200 000 pracovních míst. Síla levného IT poté začala útočit na další společnosti, neboť umožnila malým hráčům na trhu využít svých zdrojů na IT, které měly dříve pouze ti velcí. Hlavní bariéra vstupu do odvětví rázem zmizela. Společnosti na celém světe snížily své provozní náklady, zlepšily své IT kapacity a své vlastní obchodní modely tak, že vytvořili lepší produkty za nižší ceny.

Tento proces digitalizace také zrychlil trend ke komodizaci. Takže výrobky, který byly dříve považovány za luxusní, se staly levnými a dostupnými pro masový trh. Tento nový komputerizovaný svět výroby a distribuce se stal základem úspěchů Teska, Carrefouru, Wal-Martu a Home Depotu, protože byli mezi prvními, kteří dokázali nových schopností počítačů využít.

Digitalizace se také projevuje v umění, zábavě, byznysu a společnosti a má zásadní dopad na to, jak produkty vypadají, jsou vyráběny a distribuovány. To, že pomocí nich zákazníci získávají a sdílí informace, využívají je pro zábavu a firmy zase pro řízení financí a procesů je samozřejmé. IT je také základní zdroj i pro zemědělce, kteří se starají o svá pole na základě údajů ze satelitů a s pomocí IT se také dozví, kde a v jakém množství mají svou úrodu prodat. Toto se děje například v Nebrasce i Indii, pobřežní Číně a střední Brazílii. Ve skutečnosti není dnes žádná oblast společnosti, která by nebyla digitalizací ovlivněná. Jakým způsobem se projevuje ve vaší firmě?

Zdroj č. 3: Sociální média

Digitální technologie se staly více viditelnými poté, co se začaly využívat v běžném životě, podnikání a společnosti. Současný byznys je nepředstavitelný bez internetu a existuje bezpočet softwarových nástrojů, které používáme pro řízení moderních společností. Také pozorujeme, jak stovky miliónů využívají sociální média jako Facebook, MySpace, Twitter a LinkedIn pro komuniaci mezi.

Jakým způsobem sociální média ovlivňují vaše trhy a vaši firmu?

Zdroj č. 4: Globalizace

Globalizace zapojila každý národ do jednoho ekonomického systému a pomocí sociálních médií, se mnozí z nás také účastní tohoto globálního sociální systému. Výsledkem je, že se každá podnikatelská strategie musí ohlížet na globalizované trhy, ve kterých čím dál více lidí spolupracuje ve společenských i obchodních komunitách přesahujících národní hranice.

Síla a vliv globalizace znamená, že je pro každou firmu nezbytné porozumět současným a budoucím dopadům světových trendů a operací. Také musí přizpůsobovat svou strategii různým trhům kolem celého světa, aby získala nové zákazníky. Pokud jsou zákaznické komunity globální, žádná velká společnost nemůže doufat, že bude působit úspěšně, aniž by cílila na globální trhy.

Zdoj č. 5: Turbulentní svět

Vybral jsem náhodně datum 26. listopadu 2010. A zprávy z celého světa na tento den obsahovaly: násilí gangů v Rio de Janeiru, drogové násilí v Kolumbii a Mexiku, studenti protestují proti škrtům na vzdělávání v Itálii, sociální služby se v Řecku škrtají kvůli dluhové krizi, politické a teritoriální spory mezi Indií a Pákistánem, Severní a Jižní Koreou, Izraelí a Palestinou, Japonskem a Čínou. Toto není seznam všech problémových bodů světa, ale je to dost na to, aby nám to připomnělo, jak je dnešní svět turbulentní.

O pár dnů později začala WikiLeaks vydávat sadu 250 000 diplomatických depeší. Tuto akci někteří nazývali počátkem skutečné kybernetické války. A o pár dnů později vláda na Ukrajině oznámila že bude brzo nabízet cesty k reaktoru v Černobylu. Kolik z těchto trendů a výzev jsou příležitosti pro inovaci? Téměř všechny. Jakým způsobem vaše společnost bude na tyto výzvy reagovat?

Zdroj č. 6: Akcelerace (neboli běžet rychleji, abychom zůstali na stejném místě)

Každý z uvedených zdrojů: komodizace, digitalizace, sociální média, globalizace a turbulence je rozhodující pro to, jakým způsobem budete plánovat ve vaší firmě. Navíc jsou tyto síly vzájemně závislé. V okamžiku, kdy se propojí, se výsledkem stává potenciál pro obrovskou akceleraci a násobení jejich dopadů.

Jak jsem zmínil na počátku článku, šest hlavních sil nejsou jediné hnací síly, se kterými se musí vaše organizace vyrovnat, ale určitě byste s nima měli počítat. Odpovědět na ně svou inovací je strategickou nutností a ohromnou příležitostí, která by neměla být zanedbána.

Autor: Langdon Morris

Langdon Morris je zakladatelem InnovationLabs LLC, jedné z největších inovačních konzultačních společností. Je také přispěvovatelem do Innovation Management, editor Mezinárodního žurnálu inovační vědy a člen Scientific Committee Business Digest v Paříži, editor Aerospace Technology Working Group Innovation Series.

Je autorem a spoluautorem osmi knih o inovacích a strategii a častým spíkrem na inovačních konferencích po celém světě. Působí na univerzitách na čtyřech kontinentech.

 

Tento článek byl původně publikován na InnovationManagement.se
innovation-management

Related post

Leave a Reply

MámNapad.cz