České centrum fundraisingu radí jak připravit co nejúspěšněji dobročinnou kampaň

 České centrum fundraisingu radí jak připravit co nejúspěšněji dobročinnou kampaň

České centrum fundraisingu od roku 2000 podporuje svobodu a institucionální kapacitu nevládních organizací tím, že jim pomáhá rozvíjet finanční nezávislost. Nabízí aktuální informace o dění v oboru, kultivuje etiku fundraisingu jako profese, vzdělává fundraisery a poskytuje jim prostor pro výměnu zkušeností a setkávání. Deset neziskových organizací právě dokončilo testování a přípravu kampaní, kterými hodlají zajímavěji oslovit své dárce.

Jaká doporučení vyplynula z testování?

„Jinak nastavené nebo seřazené částky žádaných darů, odlišně zformulovaná argumentace žádosti nebo jinak umístěné darovací tlačítko na webu může v kampaních dobročinných organizací znamenat rozdíl ve výnosech v řádu desítek procent. A o 30 % úspěšnější kampaň znamená na příklad o 30 % lepší služba pro děti v rané péči. Snažíme se testování a měření dopadů kampaní pro dárce tematizovat jako standardní postup: udělat si prototyp, zvážit varianty, vyzkoušet kampaň na malém vzorku, bavit se s lidmi, jestli by přispěli a co je na naší práci zajímá. Dobročinné organizace nemají patent na to, co je pro ostatní dobré. Je potřeba se ptát a hledat společně s nimi,” vysvětluje Jan Kroupa z Českého centra fundraisingu.

„Jsme malá organizace a efektivita procesů je pro nás zásadní. Proto jsme podrobně probírali, testovali a prototypovali všechny zásadní kroky kampaně: téma/produkt, oslovování, infomateriál, cílovou skupinu, prostředí nebo komunikační kanály. Věříme, že to byla správná investice, která výrazně zvyšuje šanci, že budeme moct lépe naplňovat naše poslání – pomáhat dětem a dospívajícím, aby nezůstávali na svoje problémy sami,“ objasňuje Marek Nagy z hradeckého PROSTOR PRO.

„Učili jsme se systému při přípravě kampaně, mentoři nás vedli k důslednosti, učili nás se na komunikaci dívat pohledem dárce. V neposlední řadě jsme se inspirovali dalšími organizacemi,“ potvrzuje Martina Dunděrová z ostravského Mobilního hospice Ondrášek.

Program FRIN kombinuje vzdělávací prvky, výměnu zkušeností a podporu úspěšných praktiků v roli mentorů. Neziskovým organizacím nabízí cestu k částečné finanční nezávislosti na dotacích a grantech a nabízí možnost otestovat kampaně, díky kterým chtějí získat finance od dárců, což bylo v Česku do teď zcela ojedinělé. Realizuje jej České centrum fundraisingu s podporou Nadace České spořitelny, je součástí programu sociálního bankovnictví České spořitelny. Vyvrcholením tohoto ročníku byla veřejná prezentace výstupů, ke kterým devítka účastníků akademie došla. Prezentovali porotě, kam se za půl roku práce posunuli a ti nejlepší si odnesli ocenění.

Jan Kroupa dále popisuje současný stav a vysvětluje, co se program FRIN snaží řešit: “žádná dobře fungující dobročinná organizace si nevystačí s granty a s dotacemi. Jsou příliš nestabilní – chvíli jsou, pak nejsou, někdy to vyjde, jindy ne. Jenže lidé s postižením nebo pacienti v hospicích potřebují služby každý den. A zaměstnanci potřebují výplatu na konci každého měsíce. Proto se ucházejí o přízeň a podproru dárců a dobrovolníků – jednotlivců a firem. A lidí, kteří jsou ochotní se na dobrých záměrech, jež považují za správné, podílet, dlouhodobě v České republice přibývá. V uplynulých několika letech dokonce dárcovství roste nebývale rychle – meziročně téměř o víc než 10 %.”

“Neziskovky bývají profesionálové v tom, co dělají pro své klienty, ale často mají slabiny ve fundraisingu ze soukromých zdrojů. Naší úlohou je pomáhat jim překonat krok do neznáma, připravit je na dobré vedení kampaně a poskytnout jim podporu v její realizaci,” vysvětluje Jakub Mareš z Nadace České spořitelny.

Do programu FRIN se přihlásilo přes 20 organizací, pracovat na svých kampaních mělo šanci deset z nich. Další zájemci z řad neziskovek se budou moci přihlásit do dalšího běhu v lednu 2019.

Zdroj: TZ ČCF

Foto: Pavel Matoušek

Related post

Leave a Reply

MámNapad.cz