CMMI: Vylepšete váš inovační proces IV.

 CMMI: Vylepšete váš inovační proces IV.

Pokud vaše organizace vyvíjí vlastní výrobky, většinou máte navržený pracovní postup a nebo přímo proces. Jednou z cest jak zlepšovat proces vývoje nového produktu je pomocí metodiky Capability Maturity Model (Stupňovitý model zralosti). V předchozí části jsme popsali obsah metodiky, nyní se zaměříme na její praktické využití.

CMMI slouží jako vodítko pro zlepšování procesů, poskytuje jazyk pro komunikaci a pomáhá provádět benchmarking. Dále také umožňuje zaměstnancům organizace zjistit jaké konkrétní kroky pro zlepšení realizovat, jak zvýšit své schopnosti pro tyto kroky a na které procesní oblasti se konkrétně zaměřit. CMMI také pomáhá ověřit si efektivnost svých procesů, stanovit si priority pro zlepšení a implementovat vybraná opatření. Stupně zralosti umožňují postupovat systematicky po malých krocích v rámci kontinuálního zlepšování.

Všechny tyto efekty se pak projevují v konkrétních ukazatelích, které lze měřit. Domovská organizace CMMI zdůrazňuje, že lze prostřednictvím modelu zejména snížit náklady, zvýšit produktivitu, kvalitu a ROI. Software Engineering Institute dodává, že můžeme také zrychlit dodání služby nebo produktu a zlepšit zákaznickou spokojenost.

Dle výzkumu Carnegie Mallon University z roku 2006 se CMMI nejvíce využívá v oblasti služeb (52,1 %). Do této kategorie byla zahrnuta i oblast IT. Na druhém místě se umístila oblast výroby s 25,8% a třetí je oblast veřejného sektoru se 12 %. Z pohledu regionů měřeno počtem provedených appraiselů převažují USA. Dále se umístily rostoucí ekonomiky Indie a Číny. Podíl firem z USA se však postupně snižuje až na 74% v roce 2010.

V rámci tohoto seriálu jsem podrobně představil metodiku CMMI pro zlepšování vývojových procesů. Pokud vás zajímají další informace, nebo vás napadlo doplnění k tomu to článku, napište.

Autor: Adam Novák

Autor se specializuje na zvyšování inovační schopnosti organizace

Použité zdroje:

1. KASSE, Tim. Practical insight into CMMI. Boston: Artech House, c2008. ISBN 978-1-59693-275-3.

2. CMMI For Development, Version 1.3. SOFTWARE ENGINEERING INSTITUTE. Software Engineering Institute [online]. 2010 [cit. 2012-04-28]. Dostupné z: http://www.sei.cmu.edu/library/abstracts/reports/10tr033.cfm

3. CMMI – FAQ. PDQM S.R.O.[online]. 1997-2012 [cit. 2012-04-28]. Dostupné z: http://www.pdqm.cz/Blog/CMMI-FAQ.html

4. CMMI Executive Overview. Software Engineering Institute [online]. 2006 [cit. 2012-04-28]. Dostupné z: http://www.sei.cmu.edu/library/assets/cmmi-exec-overview06.pdf

5. CMMI Overview. CARNEGIE MELLON UNIVERSITY. Software Engineering Institute [online]. 2012 [cit. 2012-04-28]. Dostupné z: http://www.sei.cmu.edu/cmmi/

6. GREINER, Lynn. Capability Maturity Model Integration (CMMI) Definition and Solutions. CIO.com [online]. [cit. 2012-04-28]. Dostupné z: http://www.cio.com/article/147100/Capability_Maturity_Model_Integration_CMMI_Definition_and_Solutions

7. JOHN D., Vu. CMMI Around The World. [online]. 2006 [cit. 2012-04-28]. Dostupné z: www.seaspin.org/files/folders/21/download.aspx

Related post

Leave a Reply

MámNapad.cz