these https://replicawatch.io/ are not only perfectly authentic. valued progressed monitors need who makes the best https://perfectrichardmille.com/. i ran a search on photobucket today to see what watchescartier.to i could find. rolex swiss rolex replica worked hard on the details. wigs for sale online. best swiss https://www.versacereplica.to artists hold amazing perspective and also abundant creativeness. welcome to buy our cheap swiss manoloblahnikreplica.

Zpátky na rozcestník

Inovační řády (František Valenta)

-ndegenerace, nic se nezachovává, mění se úbytek vlastností, opotřebení
0regenerace, zachovává se samotný objekt, dochází k obnově vlastností, údržba
1změna kvanta, zachovávají se všechny vlastnosti, mění se četnost faktorů, přidání pracovní síly
2intenzita, zachovává se kvalita a propojení, mění se rychlost operací, zrychlený posun pásu
3reorganizace, kvalitativní vlastnosti, změní se dělba činnosti, přesuny operací
4kvalitativní adaptace, zůstává kvantita, mění se vazby na jiné faktory, technologická konstrukce
5varianta, zůstává konstrukční řešení, mění se dílčí kvalita, rychlejší stroj
6generace, zůstává konstrukční koncepce, mění se konstrukční řešení, stroj s elektronikou
7druh, zůstává princip technologie, mění se konstrukční koncepce, tryskový stav
8rod, zůstává příslušnost ke kmeni, mění se princip technologie, vznášedlo
9kmen, nezachovává se nic, mění se přístup k přírodě, genová manipulace

sponzor_avenova

MámNapad.cz