Zpátky na rozcestník

Vědeckotechnický park

Někdy bývá také nazýván jako vědecký park, inovační centrum, technologický park, podnikatelské centrum. Jedná se o instituce orientované do oblasti vědy, technologie a inovačního podnikání. Své know-how využívají k vytváření podmínek pro dynamický rozvoj činnosti inovačních firem, pro zabezpečování transferu technologií a výchovu k inovačnímu podnikání. Plní funkce inovační a inkubační.

Transfer technologií

Je procesem cílevědomého časově ohraničeného převádění poznatků umožňující inovovat výrobky, výrobní, pracovní a zkušební metody a služby. Rozlišujeme transfer vertikální, v němž se technologie převádí například z fáze výzkumné do fáze vývojové a transfer horizontální, v němž dochází ke kompletizaci technologie z různých oborů. Transfer probíhá mezi poskytovatelem technologie a jejím příjemcem.

Základní typy vědeckotechnických parků v ČR

Vědecké parky – Představují komplex vědeckovýzkumných, projekčních, konstrukčních, výrobních a ostatních organizací, které se podílejí na inovačním podnikání zpravidla v blízkosti vysokých škol.
Technologické parky – Hlavním posláním je podpora technologického transferu a rozvoje high-tech.
Podnikatelská a inovační centra – Posláním je podpora začínajících podnikatelů při tvorbě inovačních projektů.

V ČR VTP zašťiťuje Společnost vědeckotehnických parků.

Zpátky na rozcestník

sponzor_avenova

MámNapad.cz