these https://replicawatch.io/ are not only perfectly authentic. valued progressed monitors need who makes the best https://perfectrichardmille.com/. i ran a search on photobucket today to see what watchescartier.to i could find. rolex swiss rolex replica worked hard on the details. wigs for sale online. best swiss https://www.versacereplica.to artists hold amazing perspective and also abundant creativeness. welcome to buy our cheap swiss manoloblahnikreplica.

Zpátky na rozcestník

Vědeckotechnický park

Někdy bývá také nazýván jako vědecký park, inovační centrum, technologický park, podnikatelské centrum. Jedná se o instituce orientované do oblasti vědy, technologie a inovačního podnikání. Své know-how využívají k vytváření podmínek pro dynamický rozvoj činnosti inovačních firem, pro zabezpečování transferu technologií a výchovu k inovačnímu podnikání. Plní funkce inovační a inkubační.

Transfer technologií

Je procesem cílevědomého časově ohraničeného převádění poznatků umožňující inovovat výrobky, výrobní, pracovní a zkušební metody a služby. Rozlišujeme transfer vertikální, v němž se technologie převádí například z fáze výzkumné do fáze vývojové a transfer horizontální, v němž dochází ke kompletizaci technologie z různých oborů. Transfer probíhá mezi poskytovatelem technologie a jejím příjemcem.

Základní typy vědeckotechnických parků v ČR

Vědecké parky – Představují komplex vědeckovýzkumných, projekčních, konstrukčních, výrobních a ostatních organizací, které se podílejí na inovačním podnikání zpravidla v blízkosti vysokých škol.
Technologické parky – Hlavním posláním je podpora technologického transferu a rozvoje high-tech.
Podnikatelská a inovační centra – Posláním je podpora začínajících podnikatelů při tvorbě inovačních projektů.

V ČR VTP zašťiťuje Společnost vědeckotehnických parků.

Zpátky na rozcestník

sponzor_avenova

MámNapad.cz