Zpátky na rozcestník

Faktory rozvoje kreativní ekonomiky (Kloudová):

 • Poptávka po kreativních produktech
 • Bohatství spotřebitelů
 • Vzdělání a dovednosti
 • Schopnost tvorby sítí pro předávání znalostí a dovedností
 • Diverzita
 • Úroveň veřejného sektoru
 • Chování institucí
 • Intelektuální bohatství
 • Existence velkých obchodních kapacit
 • Univerzity

Změny vyplývající z kreativní ekonomiky (Kloudová):

 • Význam talentu a kreativity jako základního faktoru růstu
 • Růst podílu kreativní třídy na celkové pracovní síle
 • Změnu ve velikosti firem
 • Růst významných regionů a geografických klastrů

Kreativní třída (Richard Florida):

Kolektivní označení pro lidi konající kreativní práci, za kterou jsou placeni. Vědci, inženýři, umělci, muzikanti, designéři, znalostně orientovaní odborníci. Kreativní třída se skládá z jádra jako jsou inženýři, vědci, univerzitní profesoři, spisovatelé, umělci, baviči, herci, designéři a architekti, výzkumníci, analytici. Vedle nich jsou kreativní profesionálové pracující ve znalostních průmyslech a high-techu.

Index kreativity – nástroj, podle kterého lze změřit kreativní potenciál města nebo regionu. Index byl vytvořený Richardem Floridou v roce 2002. Skládá se z indexu talentu, indexu technologie a indexu tolerance.

Zpátky na rozcestník

sponzor_avenova

MámNapad.cz