Zpátky na rozcestník

Definice inovací

„Obnova a rozšíření škály výrobků a služeb a s nimi spojených trhů, vytvoření nových metod výroby, dodávek a distribuce, zavedení změn řízení, organizace práce, pracovních podmínek a kvalifikace pracovní síly.“ (Národní inovační strategie ČR)

„Inovace jsou produkty lidské tvořivosti.“ (Joseph Alois Schumpeter)

„Inovace je proces zavádění myšlenek, které uspokojují zákazníky.“ (Adair)

„Vytvoření věci bez použití jakéhokoliv předchozího materiálu.“ (Tomáš Akvinský)

„Úspěšná implementace tvůrčích nápadů uvnitř organizace.“ (Theresa Amabile)

Typologie inovací

 1. Inovace napodobovací – Jedná se o pouhou nápodobu, kdy případné změny či novinky byly vymyšleny nebo vyzkoušeny jinde.
 2. Inovace originální – Jde o zcela původní a novou myšlenku.

Typologie inovace (E. Franková):

 • Inovace technologické
 • Inovace výrobkové
 • Inovace poskytování služeb
 • Inovace organizační
 • Inovace manažerské

Hlavní inovační oblasti podniku

 • Výrobky a služby
 • Procesy a postupy
 • Podnikatelské systémy

 Joseph Alois Schumpeter

Akademický ekonom a politolog, který se zabýval fenoménem inovace. Inovace jsou podle něho podstatou ekonomického vývoje tržních ekonomik. J.A.Schumpeter vypracoval teorii inovací zejména pro technickou oblast.

Tvořivost má tři sloky
 • Schopnost překonat stav výroby nebo jiné činnosti ve fantazii, schopnost představit si, že věci a vztahy by mohly být jiné.
 • Schopnost invence, čili schopnost vyřešit, jaký by to měl být nový stav věcí a vztahů.
 • Schopnost vyvinout odvahu k inovačnímu činu a schopnost převzít odpovědnost za uskutečnění inovace.
Komplexnost inovace

Inovace je komplexním fenoménem. Problém se nemá řešit izolovaně ale komplexně se všemi souvislostmi a zkoumáním příčin. Podmínka komplexnosti je naplňována, jestliže je daný problém řešen ve všech základních oblastech řízeného objektu a ve vztazích mezi nimi. Např. Technická stránka, Ekonomická stránka, Sociální oblast, Legislativa.
Management podniku nepovažumeme za komplexní inovační proces, když neprobíhá ve všech oblastech (faktorech) na všech hladinách řídící vertikály podniku (řádech).

Kondratěvovy vlny

Podle Schumpetera jsou Kondratětovovy vyvolávány  radikálními inovacemi, jimiž je nástup a šíření zcela nových odvětví. Přichází přibližně každých 50 let.

První Kondratěvova vlna
Začíná průmyslovou revolucí a končí zhroba v roce 1842. Váže se k vynálezu parního stroje.
Druhá Kondratěvova vlna
Datuje se do období 1842 až 1898. Byla založena na výstavbě železnic a ocelářství.
Třetí Kondratěvova vlna
Probíhala v období 1898 až 1950. Byla zahájena expanzí elektroenergetiky, elektrotechniky, automobilů a letadel.
Čtvrtá Kondratěvova
Započala po roce 1950. Souvisí s vynálezem polovodičové elektroniky a mikroelektroniky.

Zpátky na rozcestník
sponzor_avenova

MámNapad.cz