Fotogalerie nápadů: Jak zadržovat vodu v krajině

 Fotogalerie nápadů: Jak zadržovat vodu v krajině

Sucho, přívalové deště, eroze a znehodnocování půdy – to vše jsou dopady změny klimatu na českou krajinu. Přinášíme fotogalerii pěti nejlepších adaptačních opatření ve volné krajině, která úspěšně reagují na zhoršené klimatické podmínky, a díky tomu se dostala do finálové dvanáctky veřejné ankety Adapterra Awards. Hlasovat pro své favority můžete na webu soutěže do 25. září.

Ptačí park Josefovské louky

Běžně obhospodařované území ornitologové v roce 2006 proměnili na Ptačí park Josefovské louky. Ten už třikrát poskytl prostor pro rozlití povodňové vlny a uchránil tak před zatopením oblast níže po toku řeky Metuje a Labe. Řízeným zadržováním velkého množství vody v půdě i na povrchu se navíc podařilo vytvořit vhodné podmínky pro cenné mokřadní rostliny a živočichy.

Obnova krajiny na Zálúčí u Blatničky

Místo 65 hektarů scelené a intenzivně využívané orné půdy v Zálúčí na jižní Moravě teď rostou tradiční hrušňové aleje, remízky, meze i ekologické sady. Tak, jako tomu bylo dříve. Voda se díky nim lépe zasakuje a půda je chráněná před vodní a větrnou erozí. Dnes už se po pestré krajině prohánějí zajíci, zahlédnete volavku nebo čejku.

Kozmické ptačí louky

Příroda dnešních Kozmických ptačích luk to měla v sedmdesátých letech minulého století těžké. Krajina byla odvodněna a terén srovnán, aby se dal jednoduše obhospodařovat. Dnes se díky obnově původní říční krajiny na území nachází opět tůně a pestré kvetoucí louky, které jsou vyhledávaným domovem hlavně pro ptáky, obojživelníky a chráněné rostliny.

Biocentrum Ostrůvek u Kobylí

Kdysi odvodněné území a narovnaný Kobylský potok jsou dnes opět lákavým místem jak pro živočichy a rostliny, tak pro místní obyvatele. Znovuoživením toku, vytvořením tůní a výsadbou stromů, se kromě rekreační funkce biocentrum Ostrůvek podílí i na zadržování a zpomalování odtoku vody v místě, kde ještě v 19. století bývalo unikátní přírodní jezero.

Revitalizace řeky Nivničky

Vodní poměry v krajině u Uherského Brodu dnes zlepšuje znovuoživená řeka Nivnička. Kromě rozvolnění koryta vodního toku je okolí řeky doplněné mokřady a obnovený je i kdysi zaoraný Mlýnský náhon. Všechny kroky vedou k zadržování vody, která dříve rychle odtékala pryč z území. Okolí řeky se tak stalo lákavou oázou nejen pro mokřadní ptáky, ale i pro místní výletníky.

FOTO: Nadace Partnerství

Related post

Leave a Reply

MámNapad.cz