Budujeme franchisu 3 – Jak na franchisu bez vstupního kapitálu

V rámci našeho miniseriálu o franchisingu jsme se minule seznámili s různými cestami, jak si vyberete správný podnikatelský záměr. Nyní se zaměříme na financování. Začít s nulovým kapitálem bohužel není u franchisového systému možné, je totiž potřeba mít dostatečné prostředky jak na zakoupení franchisové licence, tak na provoz.

Vlastní kapitál musí být dostatečný dle typu a druhu licence, kterou chce potenciální franchisant zakoupit. Není však licence, jako licence. I pro ty, kteří zrovna neoplývají miliony, existují varianty s relativně nízkými vstupními poplatky. Před samotným podpisem smlouvy si určitě důkladně spočítejte, kolik přesně vás to celé bude stát, abyste později předešli nepříjemnému překvapení. Zohledněte nákup samotné licence i průběžné náklady na provoz podniku. Sami pro sebe si zodpovězte otázky: Kolik mě bude stát zahájení podnikání? Jak shromáždit prostředky nezbytné pro financování podnikání? Má investice vyhlídky na dosažení prahu rentability?

Jakožto franchisant jistě obdržíte propočty od poskytovatele licence. Berte je jako cenný ukazatel, ale neupínejte se na ně a raději si vše spočítejte sami s ohledem na úplně všechny náklady. Zkuste si od poskytovatele vyžádat podrobnosti o financování v balíčku (náklady na samotnou licenci, částky na školení, zařízení, vybavení zbožím a logistiku).

Dostatečný kapitál = polovina úspěchu
Je důležité, aby měl perspektivní franchisant do začátku dostatek peněz. Přitom není problém, když si bude muset do začátku finanční prostředky vypůjčit u bank, ale v tomto případě by se mělo jednat o maximálně 50 % vstupního kapitálu, zbytek by měly být jeho vlastní peníze.

Pozor na pochybné půjčky
Jakákoliv půjčka by měla být vyjednána s eticky přijatelnou institucí. Mělo by se jednat například o uznávanou banku. Vyhnout by se měl franchisant rychlým a podezřelým půjčkám u méně známých a pochybných společností. Do vyhledání a vyjednávání výhodné půjčky se doporučuje zapojit také franchisora, který už třeba má v tomto ohledu více zkušeností. Důležité je pohlídat si dobu splatnosti, která by měla být dostatečně dlouhá, aby měl podnik možnost splácet jak vypůjčené peníze, tak i odpovídající úroky a zároveň měl franchisant dostatek financí na vlastní živobytí. Obvykle bývá dostatečná pěti až desetiletá půjčka.

Je třeba mít na paměti, že pokud by franchisant nemusel do podniku vkládat žádné vlastní peníze, nebyl by dostatečné motivován k práci na společném úspěchu. Je možné, že by měl pokušení z franchisingu vycouvat hned při prvních potížích a neměl by vůli se jimi prokousávat. Stejně je tomu u příliš bohatých franchisantů, pro které není potenciální neúspěch franchisy dostatečnou hrozbou. Finanční investice, jejíž ztráta by byla pro franchisanta citelná, je významným motivačním faktorem a je často považována za základní rys franchisové transakce.

Autor: Jiří Krajča, odborník na franchisy ze soutěže Franchisa roku 2017, http://www.franchisa-roku.cz/

Related post

Leave a Reply

MámNapad.cz