Jak si usnadnit řízení firmy a mít vše pod kontrolou?

Bez dobře nastavené organizace nemůže fungovat žádný úspěšný podnik. Platí to u malých firem s několika zaměstnanci, stejně jako u nadnárodních společností. V řízení podniku a všech jeho vnitřních aktivit může výrazně pomoci jen správně nastavený informační systém. Co vše je možné s jeho pomocí zvládnout a vlastně funguje? Dozvíte se právě v dnešním článku.

Je třeba mít dokonalou kontrolu nad vším
V každé firmě je důležitá součinnost všech jejich oddělení. V souladu musí být výroba, prodej, marketing, skvěle musí samozřejmě fungovat i účetní oddělní apod. Pokud byť jedna část za ostatními pokulhává a neplní vše, co musí, odráží se to na nestabilitě chodu firmy, což může rychle vést až k jejímu zániku. Vedoucí pracovníci by vždy také měli vědět, co právě se na daných úsecích firmy děje, aby v případě problémů bylo možné včas zasáhnout. Právě toho je možné docílit jen tak, že v podniku bude fungovat stabilní informační a kontrolní systém.

Z modulového řešení těží všichni
Jelikož mají podniky různá oddělení, je třeba pro každé z nich nastavit správu a kontrolu individuálně, ale současně tak, aby to maximálně přispělo k celkové efektivitě. Správu jednotlivých částí a dokonalou kontrolu nad firmou jako celkem může zajistit jedině modulově řešený podnikový informační systém. Mezi top informační systémy patří Racionalizovaný informační systém RIS®. Dokáže nabídnout komplexní přehled nad tím, co se na jednotlivých úsecích děje a tím přímo ovlivnit úspěšnost podnikání.

Možné jsou 4 varianty
RIS® ekonomický software existuje ve čtyřech základních verzích. První je Racionalizovaný Informační Systém RIS®, který dokáže pokrýt všechny potřeby firmy na všech jejich úrovních. Obsahuje samostatné moduly pro účetnictví, výrobu, prodej, marketing, modul pro správu zakázek, dokumentů a další. Moduly jsou propojeny a vedoucí pracovníci díky tomu mají dokonalý přehled o všech činnostech jejich firmy. Navíc systém umožňuje výrazné ulehčení rutinních úkonů, sdílení dokumentů apod. Druhým typem je TOP-RIS manažerské řízení. Jedná se o nadstavbu informačního systému, která je určena pro manažery a pracovníky personálního oddělení. Významně ulehčuje tvorbu významných dokumentů, jako jsou výroční zprávy a jiné reporty. Je také efektivním nástrojem pro nastavení a provádění reportingu a controllingu v rámci firmy. Třetí formou je RIS Start – ekonomický a účetní systém pro menší firmy. Čtvrtým provedením je AR-RIS komplexní informační systém pro výrobní společnosti.

Ve všech mutacích funguje systém naprosto perfektně a pomáhá v dalším rozvoji firem.

Related post

Leave a Reply

MámNapad.cz