Jak začít podnikat? Základem je průzkum trhu a podnikatelský plán

 Jak začít podnikat? Základem je průzkum trhu a podnikatelský plán

Uvažujete nad tím, že začnete podnikat? V tomto článku vám nastíníme, proč je pro začínající podnikatele důležitý průzkum trhu a také kvalitně zpracovaný podnikatelský a finanční plán a analýza konkurence.

Kdy a jak začít podnikat?

I když se může zdát, že pandemie koronaviru podnikání nepřeje, opak je pro mnohé podnikatele pravdou. Současná situace totiž vedla ke vzniku nových poptávek a potřeb. Pokud na ně zareagujete, můžete se připojit k řadě úspěšných podnikatelů, kteří tuto situaci využili ve svůj prospěch.

V případě, že se vám v hlavě zrodil nápad na podnikání, čeká vás založení živnosti, přihlášení na příslušné úřady, stanovení ceny i další povinnosti podnikatele. Na druhou stranu ale získáte svobodu a dobrý pocit z vlastního podnikání.

Druhy podnikání: OSVČ, nebo s.r.o.?

Jedna z otázek, která před vámi na začátku podnikání stojí, je zda podnikat na živnostenský list, nebo založit s.r.o. Obě tyto varianty mají své výhody a nevýhody. Jaké? To se dozvíte díky článku OSVČ nebo s. r. o.? Na co se zaměřit při rozhodování.

Základní kroky ke startu podnikání

Chcete podnikat, ale ještě netušíte v čem? V první řadě je důležité uvědomit si, že musíte zákazníkům nabídnout to, co potřebují a za co jsou ochotni zaplatit. Způsobů, jak zjistit, o co se jedná, je celá řada. Nejdříve začněte u sebe a u toho, co umíte a v čem vynikáte. Zamyslete se nad tím, jestli své schopnosti nebo znalosti nemůžete podnikatelsky využít. Inspiraci můžete hledat i na různých podnikatelských webech nebo ve fórech.

Ve chvíli, kdy budete vědět, v čem chcete začít podnikat, je čas pustit se do průzkumu trhu, vytvořit byznys plán a udělat si jasno ohledně financí.

Krok č. 1: Průzkum trhu

Za průzkum trhu se považuje činnost, při níž zjišťujeme současný stav trhu a také jeho minulý a možný budoucí vývoj.

Proč výzkum trhu dělat?

Díky průzkumu trhu získáte cenné informace o situaci na trhu ve vašem oboru, o svých zákaznících i o konkurenci. Dozvíte se například, zda mají zákazníci o vaši službu nebo produkt zájem, kolik jsou ochotni zaplatit, co udělat pro to, aby zákazník nakoupil u vás namísto u konkurence apod. Mezi benefity průzkumu trhu patří také snížení rizik při podnikatelských rozhodnutích i přizpůsobení se změnám na trhu.

Jak ho udělat?

Nejdříve je třeba stanovit si jasné cíle průzkumu a následně připravit strategii a vybrat techniky na sběr dat. Mezi základní techniky patří sběr dat pomocí primárního a sekundárního výzkumu trhu. Primární výzkum spočívá v získávání informací pomocí dotazování, pozorování nebo experimentu a sekundární výzkum využívá již existující zdroje, ke kterým patří například výzkumné studie, knihy nebo internetové zdroje.

Kdy ho udělat?

Průzkum trhu je dobré udělat nejen v samotných počátcích podnikání, ale také při rozšiřování vašeho byznysu, otevírání nové pobočky, představení nového produktu nebo služby či při spuštění nové reklamní kampaně.

Mapování konkurence na trhu

Součástí marketingového plánování by měla být analýza konkurence. Přehled byste měli mít o přímé konkurenci, jež nabízí stejný produkt nebo službu jako vy, nepřímé konkurenci, která nabízí podobné či příbuzné výrobky a služby, a také o potenciální konkurenci představující nové podniky, které by v budoucnu mohly na trh vstoupit se stejným produktem nebo službou.

Cílová skupina

Znalost cílové skupiny je základem úspěšného podnikání. Pokud totiž dokonale poznáte své zákazníky, můžete jim přizpůsobit podobu svého webu i reklamních kampaní, a můžete jim také přizpůsobit svůj produkt nebo službu.

Znáte své zákazníky?

Krok č. 2: Podnikatelský plán

Podnikatelským plánem nazýváme dokument, který popisuje konkrétní podnikatelský koncept (podnikatelský nápad, řešení krize, vstup na nový trh apod.).

Proč udělat podnikatelský plán?

Podnikatelský plán vám pomůže vytyčit si hlavní cíle vašeho podnikání, dokáže odhalit slabé i silné stránky podnikání i zhodnotit finanční výnosnost nápadu. Obchodní plán je z těchto důvodů důležitý nejen pro podnikatele, ale také pro potenciální partnery a také pro banku při žádosti o úvěr.

Kdy ho udělat?

Stejně jako u průzkumu trhu platí, že je dobré podnikatelský plán udělat na začátku a také v dalších fázích podnikání. Začátečníkům totiž pomůže ukázat směr, kterým by se měli vydat, a zkušenějším podnikatelům může pomoci například s uvedením nového produktu na trh.

Jak ho udělat?

Ideálně by měl mít podnikatelský plán písemnou podobu. Obsah podnikatelského plánu není nijak zákonem daný, odborníci však radí postupovat podle zavedených zvyklostí. Podnikatelský plán by měl obsahovat představení společnosti, konkurence a produktu nebo služby. Neměl by chybět marketingový plán a cenotvorba.

Krátkodobý a dlouhodobý plán

Ve spojení s podnikatelským plánem mluvíme o krátkodobém a dlouhodobém plánu. Dlouhodobý plán by měl obsahovat všechny cíle, kterých chcete v dlouhodobém horizontu dosáhnout a krátkodobý plán dílčí cíle, prostřednictvím kterých dosáhnete dlouhodobých cílů. Chcete vědět více o tom, jak vytvořit kvalitní podnikatelský plán? Pusťte se do čtení tohoto článku.


S dobrým týmem to půjde lépe.

Krok č. 3: Finance

Většina podnikatelských nápadů se neobejde bez vstupních financí. Než se do podnikání pustíte, měli byste mít zpracovaný finanční plán, ve kterém popíšete příjmy a výdaje, finanční cíle a plán odbytu výrobků a služeb. Finanční plán po vás pravděpodobně bude požadovat banka v případě, že si budete brát úvěr na podnikání.

Proč mít rezervy?

Každý podnikatel by měl mít vytvořený finanční polštář, který mu může pomoci překlenout krizi nebo také posloužit jako zdroj financí pro budoucí investice. Počítat byste měli s krátkodobou rezervou (do jednoho roku), střednědobou rezervou (od jednoho roku do pěti let) a dlouhodobou rezervou (nad pět let).

Jak zajistit financování?

Existuje hned několik možností, jak můžete zajistit financování vašeho podnikání. K těmto možnostem patří vlastní zdroje, finance od rodiny a přátel, crowdfundingové kampaně, peer-to-peer financování, účast ve start-upových soutěžích, bankovní úvěr pro začínající podnikatele, finance od investora nebo také dotace.

Závěr

Pokud chcete přetavit svůj nápad v úspěšné podnikání, pravděpodobně se neobejdete bez průzkumu trhu, podnikatelského a finančního plánu, analýzy konkurence a znalosti svých zákazníků. Při dodržení těchto základních kroků je už jen na vás, jak úspěšně nastartujete svůj nový byznys. Možnosti podnikání v ČR jsou opravdu bohaté.

Related post

MámNapad.cz