Konference Excel@FIT 2018 představila studentské inovativní projekty

Téměř padesátku studentských informatických projektů představila široké veřejnosti celodenní konference Excel@FIT. Ta se konala na Fakultě informačních technologií VUT, a to už počtvrté v řadě. Studenti IT se v rámci akce snaží představit praktická řešení: například Marek Schauer vytvořil informační systém pro správu pečovatelské služby, která výrazně usnadní koordinaci péče o jednotlivé klienty. Jeho kolega Marek Sychra zase naprogramoval „IDOS pro leteckou dopravu“, který může pomoci při hledání optimální kombinace letů.

„Informační systém pro správu pečovatelské služby Nina nabízí koordinátorům jednoduché plánování návštěv, rozpis péče o klienty, správu výkazů i rozvrhů. Naopak pečovatel přímo v terénu v mobilním telefonu vidí informace o svých pacientech a může také vytvořit výkaz o návštěvě klienta. Systém umožňuje i zpětnou kontrolu polohy pečovatele, zda opravdu dotyčného navštívil,“ vysvětlil Marek Schauer, který na FIT VUT studuje bakalářský obor Informační technologie. Podle něj sice dnes existují i další aplikace pro pečovatelské služby, ty jsou ale primárně určené pro americký trh.

V mobilním rozhraní může pečovatel vykázat, jaké úkony na místě pro klienta udělal, v kolik přišel a odešel. „Do budoucna zvažuji rozšíření o modul, kde by se evidovala zdravotní anamnéza pacienta, různé zdravotní dokumenty a případně i dokumenty, smlouvy a certifikáty ošetřovatelů,“ naznačil možné další kroky Schauer, který celý systém konzultoval se zástupci pečovatelské služby Bratislava – Karlova Ves.
O nejlepších projektech na konferenci Excel@FIT rozhodovala jak odborná porota složená ze zástupců fakulty, tak i ze zástupců průmyslových partnerů. Své hlasy ale mohli přímo na místě rozdávat i návštěvníci. Mezi další zajímavé projekty letošního ročníku patřil také systém pro plánování cest v letecké dopravě. „Pracoval jsem s databází 1,57 miliardy letů a údaji z 3100 letišť celého světa, která jsem získal ve spolupráci s Kiwi.com. Výsledkem je takový IDOS pro leteckou dopravu, který díky dvěma algoritmům dokáže najít optimální kombinace letů z bodu A do bodu B po celém světě,“ uvedl Marek Sychra, který už na FIT pokračuje v navazujícím magisterském studiu. Jeho systém dokáže najít nejkratší a nejrychlejší cestu a umí zohlednit i celou řadu kritérií.

Student Matúš Dobrotka se pro změnu rozhodl pro analýzu akustického prostředí ze zvukového záznamu řeči. Jeho řešení tak dokáže z dat automaticky rozpoznat, zda se mluvčí nachází v autě, autobuse, vlaku, tramvaji, nebo třeba zda sedí doma, či v kanceláři. „Celkem jsem pracoval s 15 možnými akustickými prostředími, kde se lidé běžně pohybují. Spojil jsem do sebe dva systémy pro klasifikaci zvuků a dosáhl jsem úspěšnosti 69 %. Lepších výsledků by bylo možné dosáhnout ještě zapojením neuronových sítí, takže je možné, že se v budoucnu vydám tímto směrem,“ naznačil student informatiky.

Díky konferenci Excel@FIT mají začínající IT odborníci možnost představit své práce, naučit se prezentovat před publikem a učí se také vysvětlit obsah své práce i návštěvníkům z řad laické veřejnosti. „Chceme studenty motivovat, aby se nebáli pochlubit, na čem zrovna pracují. Můžou se také inspirovat tím, na čem dělají ostatní spolužáci. Excel@FIT jim dá šanci setkat se také se zástupci firem, kteří nabízí autorům zajímavou zpětnou vazbu z pohledu průmyslu,“ uzavřel hlavní organizátor soutěže a proděkan pro vnější vztahy Vítězslav Beran.

Zdroj: TZ VUT. Foto: Salik Sláma

Related post

Leave a Reply

MámNapad.cz