Masters of Innovation: Co dělejí nejlepší inovátoři jinak

 Masters of Innovation: Co dělejí nejlepší inovátoři jinak

Lámete si hlavu, jaké praktiky a procesy mají v nejinovativnějších firmách na světě? Čím se liší inovativní organizace od těch méně inovativních? Na tyto otázky se pokusili najít odpovědi konzultanti ze společnosti A.T.Kearney a svá zjištění zpracovali do knihy Masters of Innovation: Building the Perpetually Innovative Company.

Při sledování inovativních korporací jako Apple, Microsoft nebo Tesla Motors v médiích můžeme nabývat dojmu, že dosahují svých výsledků tím, že mají v čele charismativního dokonalého lídra. A pokud bychom v naší firmě měli takové lidi, jistě bychom se na inovační špičku vypracovali taky. Nemusí to však být pravda. Nejlepší inovátoři jsou zpravidla mistry inovačních praktik, které je možné se naučit. Právě na ně se zaměřil kolektiv autorů Kai Engel, Violetka Dirlea, Stephen Dyer a Jochen Graff ze společnosti A.T.Kearney. Společně pak vytvořili knihu, která čtenářům přibližuje ta nejdůležitější zjištění z rozsáhlého výzkumu ve více než 20 zemích světa.

Východiskem pro inovační praktiky byla soutěž The Best Innovator, v rámci které porotci pomocí kvantitativních i kvalitativních kritérií hodnotí jednotlivé společnosti. Hodnocení se zaměřuje na kritické faktory inovační schopnosti například inovační kulturu nebo proces. Soutěž pokračuje u nejlepších inovátorů osobními pohovory partnerů A.T.Kearney. Vítěze vybere porota z řad odborníků i akademiků, kteří nepracují v A.T.Kearney. Vedle mezinárodních inovátorů jako například Whirlpool Brazil, Ferrari, 3M či Tata se mezi špičku probojovaly dvě české společnosti a to LINET a ČKD.

Kniha se zaměřuje na různé oblasti inovačních praktik podporující rozličné typy inovací od produktu, přes zlepšování procesů, po inovaci business modelu. Doporučení jsou podložena řadou příkladů z praxe jednotlivých firem. Čtenář se postupně seznamuje také s inspirativními příběhy inovativních firem.Vedle řady dalších zjištění se autoři zaměřili například na inovační kulturu, inovační strategii a inovační portfolio.

Budujte proinovativní firemní kulturu
Základem pro úspěšné prosazování inovací je bezesporu firemní kultura. Konzultanti z A.T.Kearney na základě zjištění ze zkoumaných firem doporučují stavět svou kulturu například na oceňování inovačních počinů a toleranci k riziku a chybám. Inovativní firma je také vždy otevřená podnětům z vnějšku zejména „hlasům zákazníka“.

Zaměřte se na vaši inovativní budoucnost
Inovativní firmy jsou orientované na budoucnost, dokáží budoucnost ve svém oboru zkoumat i vytvářet. Rozumí svým zákazníkům. Pracují se svou inovační strategii, která by měla vyústit v detailní inovační roadmapu. Inovátoři se zpravidla nespokojí pouze s rozpočty a alokací zdrojů, ve svých roadmapách plánují například, kdy přesně budou nové produkty uvedeny na trh.

Zapojte do tvorby svého inovačnícho portfolia externí experty
Produktové inovace v inovativních firmách tvoří porfolio, v rámci kterého třeba pět různých produktů prochází jednotlivými fázemi (stage gate přístup) od počáteční inspirace z trhu po jejich uvedení na trh. Do vývoje bývají zapojeni externí partneři z řad zákazníků, dodavatelů i akademiků.

Kniha Master of Innovation přináší přehled nejdůležitějších inovačních praktik. Ve srovnání s jinými podobnými publikacemi jsou zde jednotlivá doporučení podložena rozsáhlým výzkumem a doložitelnými příklady z praxe. V tom spatřuji její největší sílu. Podrobnější návody jak provádět inovaci v byznysu zde však nehledejte. Kniha vás pomocí různých tipů může inspirovat k tomu, co dělají nejlepší inovátoři. Na vás však zůstává, jakou cestou dané praktiky zavedete do praxe.

obal

Masters Of Innovation: Building the Perpetually Innovative Company

Kai Engel, Violetka Dirlea, Stephen Dyer a Jochen Graff

LID Publishing, 2015, London

Related post

Leave a Reply

MámNapad.cz