Nové sociálně zodpovědné projekty v akcelerátoru Impact First

 Nové sociálně zodpovědné projekty v akcelerátoru Impact First

Deset neziskových organizací a společensky prospěšných podniků úspěšně zakončilo první část svojí akcelerace v programu Impact First. V polovině září začal už pátý běh Impact First, kde odborná porota vybrala 10 týmů.

Porota v průběhu postupového workshopu poslala všechny týmy dál. Mají tak možnost až do začátku února stabilizovat a vylepšovat své podnikání.

Camellus se věnuje výrobě bylinných produktů. Na výrobě sirupů, etiketování a dekoraci láhví se podílejí zdravotně znevýhodnění zaměstnanci.

Centrum RoSa řeší celospolečenský problém vyčleňování seniorů ze společnosti. Snaží se o jejich integraci a upevňování mezigeneračních vztahů.

Cukrárna Ludmilka zaměstnává a nabízí práci lidem se zdravotním postižením. Především s onemocněním duševním.

Freya je nezisková organizace jejímž cílem je pomáhat lidem se zdravotním postižením prožívat aktivní a otevřený sexuální život. Mimo jiné chce vzdělávat pomáhající profese a veřejnost v tomto tématu, poskytovat poradenství, publikovat články a rozvíjet sexuální asistenci.

Linka tísňové péče Život 90 je komplexní nástroj podpory sdílené péče o seniory mezi rodinou a institucemi. Umožňuje žít seniorům plnohodnotný život v jejich vlastních domovech.

Maturus je grafické studio a tréninkové pracoviště, které zaměstnává kreativní lidi s handicapem a posiluje pracovní kompetence osob se zdravotním postižením.

SMysl je celodenní volnočasové centrum, které se zabývá hledáním přirozených vzdělávacích cest pro děti a podporou jejich vnitřní motivace k učení. Pracuje s odbouráváním stresu, které se často pojí se školou a nároky okolí.

Vítr ve vlasech přináší dětem s tělesným postižením možnost aktivního dětství a svobody pohybu, a to díky speciálně upraveným kolům.

Vrátka jsou nezisková organizace, která zajišťuje práci lidem se zdravotním postižením. Pracovní místa tvoří na míru dle typu postižení a schopností lidí.

Tiché spojení je online služba, která umožňuje tlumočení znakového jazyka a textový přepis. Zajišťuje komunikaci se zákazníky, zaměstnanci či kolegy, kteří jsou neslyšící či nedoslýchaví.

Každý finalista akcelerátoru Impact First tak získává v programu individuální odbornou podporu v hodnotě minimálně 60 000 Kč. Projekt, který během celého akcelerátoru dosáhne největšího růstu, pak kromě další podpory dostává finanční dar ve výši 50 000 Kč od České spořitelny, která úspěšným účastníkům nabízí i možnost financování jejich projektů formou úvěru.

Nejlepší projekty 5. běhu akceleračního programu budou vyhlášeny na slavnostním zakončení v únoru 2018 v pražském Impact Hubu. S úspěšnými absolventy předchozích pěti běhů akcelerátoru se můžete seznámit na stránkách Impact First.

Zdroj: TZ Impact First

Related post

Leave a Reply

MámNapad.cz