Potřebuje vaše firma nápady? Budujte kreativní klima

Řada organizací se v dnešní době neobejde bez kreativních nápadů. Ne vždy se však daří vytvořit prostředí, ve kterém zaměstnanci s novými nápady přichází a uplatňují je v praxi. Manažeři často vidí problém ve svých zaměstnancích. Někdy však za tuto situtuaci může nedostatečné kreativní klima.Na kreativní klima můžeme pohlížet z různých pohledů. Nejčastěji je klima spojováno s psychickou atmosférou a prostředím na pracovišti. Klima je však z našeho pohledu nositel určitých očekávání, přístupů a chování, které jsou v dané organizaci akceptovatelné.

Asi nejznámější teorií, která se zaměřuj na kreativní klima, je z pera Teresy Amabile. Ta pojmenovala základní faktory podporující inovace v organizaci. První souvisí s motivací organizace inovovat, do jaké míry její činnost směřuje k inovacím. Další jsou manažerské praktiky používané v organizaci a poslední se nazývá zdroje. Do této skupiny spadá všechno, co organizace poskytuje jednotlivcům, aby podpořila kreativitu v práci.

Na její teorii navázala řada dalších výzkumů, které jednotlivé faktory kreativního klima obohatily. Pojďme se podívat na ty nejzásadnější.

1. Výzva

Organizace by měla poskytovat dostatečný počet výzev, aby se mohlo kreativní myšlení uplatnit. Zaměstnanci jsou tak kreativní zejména v úkolech, které jsou pro ně zajímavou výzvou. Na druhou stranu by úkol neměl být nemožný.

2. Tolerance k riziku

Většina kreativních úkolů je spojena s určitou mírou rizika. Nejlepší strategii pro manažery je tento fakt akceptovat, počítat s ním a hlavně při neúspěchu zaměstnance nijak nepenalizovat. Organizace by měla podporovat rozumnou míru experimentování.

3. Manažerská podpora nových nápadů

Podpora vrcholového managementu pro úspěšné inovace byla v literatuře velmi často doporučováno. Dnešní doba však vyžaduje, aby se podpora nových nápadů stala běžnou prací i týmových lídrů.

4. Zdroje pro inovace

Když začnu mluvit o potřebných zdrojích pro nové inovace, většinou se lidem vybaví peníze. Pro úspěšné zavádění nového nápadu do praxe jsou však nezbytné i zdroje v podobě kompetentních a motivovaných lidí, potřebného know how a informací.

6. Radost a smysl

Vedle tradičních faktorů kreativního klima jako podpora managementu se čím dál více prosazuje podpora radosti z inovací a hlavně jejich smyslu. To je důležité zejména v inovačních týmech. Inovace by neměly být nepříjemným úkolem s nedostatkem času, ale měla by podporovat radost z možnosti jít za společnou věcí.

Vedle výše zmíněných faktorů pro kreativní klima hrajou roli samozřejmě i úroveň týmové spolupráce v organizaci a obecná motivace cokoliv zlepšovat. Budování kreativního klima je běh na dlouhou trať a je vhodné začít nejprve na úrovni organizační jednotky.

Autor: Adam Novák

Autor se specializuje na zvyšování inovační schopnosti organizace

Zdroje:

„Image courtesy of Renjith Krishnan / FreeDigitalPhotos.net“.

Related post

Leave a Reply

MámNapad.cz