Představujeme startup Dustee, měřidlo čistoty ovzduší do kapsy

Nejen na severní Moravě, ale i jinde je problémem znečištěné ovzduší. A proto světlo světa objevilo zařízení, které dokáže monitorovat zdroje znečištění a poradit si s nimi. Na otázky k projektu odpovídal Lukáš Semera.

O čem váš projekt je?
Naše úplně první myšlenka vzešla v akcelerátoru VŠB, kdy jsme chtěli sestrojit přenosné zařízení, které by lidem měřilo znečištění ovzduší. Od té doby uplynul už více než rok a společně s tím se samozřejmě měnil i náš záměr až do podoby, ve které jsme teď.
Zkráceně bych nás představil jako ostravský start-up, který má za cíl změnit situaci znečištěného ovzduší k lepšímu, aniž bychom kohokoliv šikanovali.
Se znečištěním se dá bojovat, ale problematika se musí řešit jako celek. Od měření přes zpracování dat až po přijmutí opatření, jejichž účinnost se dá opět změřit.
Zaměřujeme se primárně na města, ale i na menší obce s pár tisíci obyvateli a také na rodiny. Tomu odpovídá také naše cenová politika a produktová řada. Cílem je rozmístit odpovídající počet stanic tak, aby vznikla senzorická síť, na základě které lze přesně lokalizovat zdroje znečištění. A ty pak lokálně řešit.

Kdo všechno patřil do vašeho týmu?
Pokud počítám pouze „jádro“ firmy, jsme tři. Ondřej Řeháček, který má na starost vývoj softwaru a hardwaru, Nikola Carić, ředitel neziskové organizace Čisté Nebe, odborník na problematiku a náš obchodní zástupce a potom jsem tam já se zaměřením na směřování celé firmy. Když vezmu v potaz kohokoliv, kdo se podílí na vývoji – ať už HW nebo SW, bude nás kolem osmi.

Jakým způsobem jste na takový nápad přišli?
Úplně původní nápad vznikl u Nikoly Cariće a časem jsme ho přetvářeli až do současné podoby.

Co bylo při přípravě projektu nejtěžší?
U každé části jsme se naučili spoustu nového a každá byla svým způsobem těžká. Netroufnu si tvrdit, že přesně tato či ona část byla nejtěžší, jelikož ještě ani nejsme na konci, ale rozhodně jedno z těžších rozhodnutí bylo, kdy vypustíme produkt do světa a v jakém stavu bude. Aktuálně nabízíme úplně první měřící zařízení Dustee nadšencům a budeme rádi za jejich zpětnou vazbu. Každopádně už teď nás překvapila odezva a víme, že se nebude jednat pouze o jednotky v řádech pár kusů.

Co byste doporučili ostatním, pokud chtějí realizovat svůj nápad?
Netajit se s nápadem, zkusit ho rozvinout v inkubátoru a rovnou s ním vyrazit na jednu z mnoha soutěží. Start-upům se u nás dostává nesmírné podpory a pokud to člověk myslí vážně, obětuje tomu všechen svůj volný čas a je si vědom toho, že přes noc se zázraky nedějí, určitě najde spoustu lidí a organizací, kteří mu s rozvojem jeho nápadu rádi pomohou.
Určitě bych taky doporučil nebát se zeptat. Jeden by se divil, s čím vším vám poradí i konkurence, pokud se slušně zeptáte.

Na čem pracujete teď?
Rodí se nám pár dalších projektů, které nám dávají podobný smysl jako například uskutečněný projekt Čistá Školka s Philipsem. Nechci říkat „hop“, ale věřím, že letos ještě překvapíme sami sebe i ostatní.

Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů.

Foto: MSK

Related post

Leave a Reply

MámNapad.cz