Na co se zaměřit při zavádění projektového řízení II.

 Na co se zaměřit při zavádění projektového řízení II.

U inovací většího rozsahu je nezbytné řídit zavádění formou projektu. Pokud však uvažujete o zavedení metodiky řízení projektu do organizace, čekají vás mnohá úskalí. V druhém díle článku se zaměříme na ty faktory, které souvisí přímo s projektovým řízením.

V prvním díle článku jsme se pojmenovali dvě důležité oblasti zavádění jakékoliv inovace a to motivaci a komunikaci. Nyní se zaměřím na to, co může být obtížné přímo při zavádění projektového řízení.

Nepodceňujte znalost zaváděné metodiky

Metodiku projektového řízení je nutné přizpůsobit podmínkám a potřebám dané organizace. Manažer zodpovědný za zavádění metodiky by měl při přizpůsobení metodiky respektovat stávající procesy a měl by dobře znát i praktickou realizaci souvisejících procesů i samotný charakter inovačních projektů ve své organizaci. Pokud toto platí, podaří se mu z metodiky vybrat jen ty nejvhodnější komponenty a aplikovat je adekvátním způsobem. Velmi zajímavým aspektem ve vztahu manažera je míra jeho zainteresovanosti v dané organizaci. V některých případech je určitě vhodnější externista, který je dostatečně objektivní a není součástí interního politikaření. U jiných projektů naopak dostatečná zainteresovanost může prospět vyjednávání při prosazování nové metodiky. Důležitým aspektem zavádění je také stávající úroveň projektového řízení v organizaci. Pokud se například již dnes používají některé komponenty projektového řízení jako např. řízení rizik nebo provádění formální akceptace, bude pravděpodobnost standardizace na základě nové metodiky mnohem vyšší.

Respektujte firemní kulturu

V závěru bych rád zdůraznil ty faktory, které se v mé praxi při zavádění úprav procesů souvisejícím s projektovým řízením ukázaly jako nejpodstatnější. Osobnost a zkušenosti v řízení projektů osoby, jež prosazuje novou metodikou, jsou z pohledu vnímání budoucích uživatelů velmi podstatné. Nedostatek v tomto faktoru lze částečně kompenzovat dalšími významnými faktory a to vysokou deklarovanou podporou managementu organizace a obratnou komunikací. Jako poslední významný faktor z mé praxe bych rád zdůraznil obecné respektování firemní kultury dané organizace. Je například velmi obtížné prosazovat jakoukoliv striktní standardizaci práce tam, kde je spolupráce zaměstnanců postavena na neformálních přátelských vazbách. Využijte proto typických atributé své firemní kultury a postavte zavádění projektového řízení na nich.

Autor: Adam Novák

Autor se specializuje na inovace a aplikovanou kreativitu

Related post

Leave a Reply

MámNapad.cz