Seppia je nejen vzdělávání a solidarita

O občanském sdružení SEPPIA, z. s. nám ochotně povyprávěla zakladatelka Lenka Holubcová. Základem projektu je podpora a vzdělávání v rámci mezigeneračního a solidárního soužití, a to jak v oblasti handicapu, tak rozdílného etnika.

O čem Váš projekt je?
Občanské sdružení SEPPIA, z.s. má více projektů. Nejdelším projektem je Online bezbariérové vzdělávání. Jsou to online přednášky, poradny a konference, které probíhají formou webinářů s chatem. Soustředíme se především na vzdělávání nelékařských pracovníků – zdravotních sester, porodních asistentek, záchranářů v ČR i na Slovensku. Dalším projektem jsou komunitní projekty s důrazem na bourání mezigeneračních, multikulturních bariér. A také projekty pro mládež – např. Erasmus+ strukturovaný dialog. Což je jedna z národních aktivit, které jsou podpořené právě projektem Erasmus+ v rámci klíčové aktivity KA3.

Kdo všechno patřil Vašeho do týmu?
Do týmu paří odbornice, které pochází z našeho okolí. Jedná se většinou o sousedky, které původně byly na mateřské a aktuálně už mají děti odrostlé. V našem týmu je však i mnoho dobrovolníků. Celkem se k dnešnímu dni jedná o 93 osob.

Jakým způsobem jste na takový nápad přišli?
SEPPIA vzniklo z nápadu v roce 2010 na podporu handicapované sousedky na vozíčku.

Co bylo při přípravě projektu nejtěžší?
Příprava založení sdružení nebyla tak složitá. Nejtěžší je zajistit fungování organizace dlouhodobě.

Co byste doporučili ostatním, pokud chtějí realizovat svůj nápad?
Ať to zkusí! Určitě jim to přinese životní zkušenosti ;o).

Na čem pracujete teď?
Snažíme se udržet fungování organizace.

Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů.

 

 

 

 

Related post

Leave a Reply

MámNapad.cz