Business Model Canvas: Inovace byznys modelu snadno

Základem podnikání je chytře navržený obchodní model. Někteří podnikatelé se při jeho inovaci inspirují u jiné firmy, jiní se snaží navrhnout ten svůj. Pokud hledáte jednoduchý nástroj, pomocí kterého lze inovovat obchodní model, zkuste Business Model Canvas.

Business Model Canvas od Alexandera Osterwaldera a Yves Pigneura je jednoduchý a úplný nástroj pro návrh byznys modelu, jeho analýzu i inovaci. Základem je plátno Business Model Canvas skládající se z devíti částí. Ty jsou základními stavebními kameny obchodního modelu:

  1. Zákaznické segmenty – Zákazníci jsou zdrojem příjmů podnikání. Určete, kteří zákazníci si nyní nejčastěji kupují vaše produkty. Rozdělte je do skupin, které podrobněji popište.
  2. Poskytovaná hodnota – Popište, jaké problémy zákazníka řešíte a co užitím vašeho produktu nebo služby získá. Hodnota produktu uspokojuje potřebu zákazníka.
  3. Klíčové činnosti – Vyjmenujte základní činnosti, pomocí kterých vyrábíte výrobky nebo poskytujete služby. Mezi klíčové činnosti zpravidla patří výroba, realizace služby, komunikace nebo koordinace.
  4. Klíčové zdroje – Určete, co všechno potřebujete, abyste mohli provádět klíčové činnosti. Patří sem fyzické zdroje, duševní zdroje, lidské zdroje a finanční zdroje.
  5. Klíčová partnerství – Pro své podnikání potřebujete další subjekty. Mohou to být například dodavatelé nebo jiní partneři.
  6. Vztahy se zákazníky – Popište, jakým způsobem komunikujete se svými zákazníky, abyste s nimi budovali dlouhodobé vztahy.
  7. Distribuční kanály – Určete, jakým způsobem kontaktujete svého zákazníka a jakým způsobem doručujete své výrobky nebo služby.
  8. Zdroje příjmů – Popište, jak a za co konkrétně vaši zákazníci platí. Mezi typické zdroje příjmů patří například platba za využití služby, pronájem, předplatné.
  9. Struktura nákladů – Sepište všechny nejdůležitější náklady, které jsou spojené s vaší podnikatelskou činností.

byznys_model

A co dělat dál poté, co jsme provedli analýzu? Základem je diskuze a brainstorming v týmu nad jednotlivými segmenty Business Model Canvasu. Jakou další hodnotu můžeme uspokojovat? Jak zlepšit vztahy se zákazníky? Existují nějaké další distribuční kanály? Jaká další partnerství povedou k inovaci našich produktů? Další možností je obdobným způsobem analyzovat byznys modely konkurence a podobných subjektů a inspirovat se tím k novým nápadům.

Pokud vás zajímá inovace byznys modelu pomocí představeného nástroje do větší hloubky, doporučuji knihu Business Model Generation.

Adam Novák

Autor se zabývá aplikovanou kreativitou a byznys inovací

Image courtesy of renjith ddpavumba / FreeDigitalPhotos.net.

Related post

1 Comment

Leave a Reply

MámNapad.cz