Oživte váš skupinový brainstorming

Nejznámější metodou tvůrčího myšlení v našem prostředí je brainstorming. Jak jej však oživit a udělat metodu ještě efektivnější? Brainstorming do praxe uvedl majitel reklamní agentury BBDO a spoluzakladatel Creative Problem Solving institutu Alex F. Osborn již ve 30. letech minulého století. Brainstorming patří mezi asociační techniky a je navržen pro práci týmu.

Mezi hlavní přínosy techniky patří oddělení fáze vyhodnocování nápadů od fáze jejich generování a vytvoření situace pro vzájemné rozvíjení myšlenek. Při brainstormingu se prezentuje problém skupině řešitelů, poté probíhá samotné generování nápadů. Základní pravidla brainstormingu jsou:

  1. Žádná kritika

Hodnocení nápadů v průběhu brainstormingu je zakázáno. Kritika odrazuje od prezentace nápadu ostatním a velmi často vede k zablokování tvůrčího myšlení. Toto pravidlo doporučuji na začátku každého brainstormingu napsat na flipchart nebo tabuli a při pokusu o kritiku se k němu znovu vrátit.

  1. Kvantita je důležitější než kvalita

Při generování nápadů usilujeme o co nejvyšší počet nápadů. Čím více nápadů, tím spíše se dobereme k tomu, který bude užitečný. O tom, který z nápadů je ten nejlepší, se rozhodneme později.

  1. Rozvíjejte cizí nápady

Spousta nápadů je ihned po vyslovení nedokonalá. Pokračujte v myšlení svého kolegy a vylepšete nápad tak, aby jeho aplikace v praxi byla ještě přínosnější.

  1. Neobvyklé a bláznivé nápady jsou vítány

Neobvyklé nápady podněcují mozek k otevření nových směrů myšlení, což je v tvůrčím procesu velmi důležité. Někdy se také doporučuje realizovat brainstorming v neobvyklém prostředí, které by účastníky mohly stimulovat k novým nápadům.

Nemusíte však brainstorming pořádat v neformálním prostředí, ale můžete si naopak neformální prostředí vytvořit v místě, kde pracujete. Jednou z cest jak vytvořit stimulativní prostředí a celkově oživit atmosféru na brainstormingu je využití masek. Před zahájením hledání nápadů si nasaďte masky a uvidíte, jak se ihned uvolní atmosféra. A o to při brainstormingu jde.

Efektivitu brainstormingu také můžete zvýšit dodáním prvku soutěživosti. Jedním z fenoménů současnosti je tzv. gamifikace. Jedná se o využití mechanismů hry v běžném životě. V praxi se čím dál častěji využívá gamifikace třeba v marketingu i IT. Jedním z principů gamifikace je sbírání bodů, proto já základem řady akcí a soutěží sběr bodů. Příkladem můžou být různé věrnostní karty nebo třeba i mobilní aplikace Foursquare. Principů gamifikace můžete využít i v rámci branistormingů například tak, že při generování nápadů dostane každý účastník bod za nový nápad nebo naopak při pokusu nápady ostatních kritizovat účastník bod ztratí.

Výše uvedená doporučení jsou pouze možné příklady a fantazii se meze nekladou. Vždy je však třeba mít napaměti, že branistorming patří mezi jednoduché a rychlé metody kreativního myšlení, proto bychom si jej neměli komplikovat přemírou dalších pravidel. Stačí vybrat jeden prvek, který brainstorming dostatečně oživí.

 

Jaké máte zkušenosti s brainstormingem? Přispějte názor do diskuze!

Autor: Adam Novák

Autor se specializuje na inovace a aplikovanou kreativitu

Related post

1 Comment

Leave a Reply

MámNapad.cz