Erasmus pro mladé zdokonalí vaše podnikatelské schopnosti

 Erasmus pro mladé zdokonalí vaše podnikatelské schopnosti

Hospodářská komora hlavního města Prahy (HKP) je zapojena do mezinárodního programu Erasmus pro mladé podnikatele v rámci projektu Mezinárodní projekt Erasmus pro mladé podnikatele II. (IPEYE II.), díky němuž může nový začínající podnikatel (NE – New Entrepreneur) získat prostřednictvím stáže zkušenosti v zahraniční firmě, nebo naopak, česká společnost se může stát hostitelskou firmou a podělit se o své dovednosti se stážistou z ciziny.

Erasmus pro mladé podnikatele je výměnný program pro podnikatele, financovaný Evropskou komisí. Nabízí Vám příležitost pracovat po boku zkušeného podnikatele z jiné země Evropské unie a zdokonalit dovednosti, které jsou třeba k rozvinutí vlastního podnikání. Zahraniční stáž je plánovaná na dobu dvou měsíců.může trvat od jednoho do šesti měsíců.

Budoucí nebo začínající podnikatelé se mohou cítit nejistě. Potřebují radu od někoho zkušeného. Praktická stáž u úspěšného podnikatele pomůže najít odpovědi na vaše otázky a připraví vás na to, jak řídit vlastní společnost.

Co začínající podnikatele čeká?
• získá nové mezinárodní kontakty,
• pozná trh v další evropské zemi a seznámí se s jinými způsoby podnikání,
• zdokonalí dovednosti specifické právě pro vaše odvětví,
• setká se s lidmi úspěšnými v podnikání,
• objeví potenciální možnosti spolupráce,
• na cestu a pobyt v zemi vaší stáže dostane příspěvek z programu Evropské komise.

Program můžete využít jako začínající podnikatel, v případě že:
• jste budoucí podnikatel, pevně rozhodnutý začít podnikat nebo jste během posledních tří let již podnikat začal.
• máte trvalé bydliště v jedné ze zemí Evropské unie,
• máte konkrétní projekt nebo podnikatelský záměr zpracovaný v podnikatelském plánu,
• dokážete ukázat svoji motivaci a odhodlání navázat obchodní vztah se zkušeným podnikatelem v jiné zemi Evropské unie,
• jste připraven podílet se na rozvoji podnikání vaší hostitelské firmy,
jste připraven pokrýt náklady na vaši zahraniční stáž nad rámec příspěvku EK.

Začínající podnikatel může být přínosem svými novými nápady, schopnostmi i motivací. Můžete využít jejich znalostí jiných evropských trhů, a rozšiřovat tak své mezinárodní kontakty přímo ze své kanceláře. Tento výměnný program Vám muže otevřít cestu k novým obchodním příležitostem.

Více informací na webu HKP.

Zdroj: TZ HKP

Related post

Leave a Reply

MámNapad.cz