ČR pozadu s inovacemi. Říká Erste inovační barometr

 ČR pozadu s inovacemi. Říká Erste inovační barometr

Česká spořitelna představila žebříček Erste inovační barometr, který určuje konkurenceschopnost, inovační potenciál a budoucí prosperitu země. Podle něj Česká republika zaujala v celkovém hodnocení 19. místo z 28 zemí EU.
Erste inovační barometr sleduje 9 nejdůležitějších ukazatelů: výdaje na výzkum a vývoj ve vztahu k HDP, počet patentů, počet absolventů technických univerzit, citované publikace, investice venture kapitálových fondů, pokrytí rychlým internetem, výdaje na vzdělávání, high-tech exporty a e-government.

Po srovnání devíti nejdůležitějších ukazatelů se Česká republika umístila celkově na 19. místě např. za Slovinskem, Maďarskem nebo Španělskem. ČR je na tom nejhůře ve veřejných výdajích na vzdělávání nebo v rozšíření e-governmentu, tedy elektronické komunikaci občanů s veřejnou správou. Naopak si nevede špatně v podílu high-tech exportů na celkových exportech a také v počtu absolventů technických univerzit. Jedničkou co do budoucí konkurenceschopnosti a inovační síly a také vzorem pro ostatní země jsou jednoznačně severské státy – Švédsko, Dánsko a Finsko.

Foto: Image courtesy of sheelamohan at FreeDigitalPhotos.net

Erste inovační barometr

Related post

Leave a Reply

MámNapad.cz