Představujeme startup Vissto: Chytré řešení pro vizualizaci dat

 Představujeme startup Vissto: Chytré řešení pro vizualizaci dat

Pokud jsou pro vás důležitá data a jejich prezentace, určitě by vás mohl zaujmout startup Vissto zaměřený na vizualizaci dat. Na otázky jak projekt vznikal a co přináší uživatelům odpovídal Pavel Vrtiška.

O čem váš projekt je?
Naše společnost se zabývá komplexní problematikou datové vizualizace. V průběhu seminářů a školení, která na toto téma pořádáme, jsme si před časem uvědomili, že na trhu chybí jednoduchý a cenově dostupný nástroj zaměřený na vytváření grafů s podporou pravidel pro vizualizaci dat. Proto jsme se postupně začali zaměřovat zejména na tuto oblast a nyní je vývoj vlastního SW jednou z našich klíčových činností.
V současné době uvádíme na trh náš doplněk Vissto pro MS Excel, který je zaměřený na efektivní vytváření profesionálních datových prezentací přímo v prostředí Excelu. Unikátnost našeho produktu spočívá nejen v kvalitní datové vizualizaci, ale také v jeho jednoduchosti – vytváření složitých a pro MS Excel nestandardních grafů nevyžaduje žádné pokročilé znalosti. Doplněk je vhodný jak pro jednotlivce, malé týmy, tak i pro korporátní řešení a integraci.

Kdo všechno patřil do vašeho týmu?
U zrodu této myšlenky stál můj kolega Alex. Po nějaké době jsem do projektu přistoupil já a společně jsme vymysleli současný koncept a založili společnost Vissto. Na začátku jsme se věnovali projektu pouze okrajově. Postupem času však celý projekt začal narůstat až do současného stavu. Nyní se projektu věnujeme naplno a nabíráme další spolupracovníky z oblasti vývoje SW, datové analýzy a marketingu. Kromě toho teď využíváme synergie s podnikatelským inkubátorem x-Port, kde jsme byli členem.

Jakým způsobem jste na takový nápad přišli?
Když se podíváte do západních zemí, zjistíte, že vizualizace dat je jedno z nosných témat mnohých tamních organizací. A je to logické. Množství dat v oběhu exponenciálně narůstá každým rokem. Firemní komunikace je v dnešní době tvořena až ze 70% prostřednictvím dat. A i firmy si postupně začínají uvědomovat, že pokud mají z tohoto narůstajícího objemu dat získávat konkrétní a hodnotné informace, je potřeba je správně strukturovat a hledat v nich vzájemné souvislosti – a k tomu je ideální právě datová vizualizace.
Ne každý si uvědomuje, že i datová komunikace má svojí „gramatiku“, kterou je potřeba dodržovat. Pokud tuto gramatiku při prezentaci dat nedodržujeme, může dojít ke zkreslení sdělované informace a v některých případech až poskytnutí zkresuljících nebo dokonce lživých informací. Je nezbytné, aby si to společnosti začaly uvědomovat a věnovaly této oblasti více pozornosti.

Co bylo při přípravě projektu nejtěžší?
Nejtěžší bylo připravit všechno vlastními silami. Podobně jako většina startupů i my jsme se na začátku prali s nedostatkem kapitálu, a tak jsme si v rámci úspor připravovali vše sami, na koleně. To sice pomůže snížit náklady, ale na druhou stranu to razantně zpomaluje průběh celého projektu. Se zapojením dalších spolupracovníků jsme nyní schopni rozdělovat jednotlivé aktivity a být o něco efektivnější. I přesto si myslím, že nás nejtěžší období teprve čeká, jelikož právě vstupujeme s naším produktem na trh, a s tím je vždy spojeno spousta „výzev“.

Co byste doporučili ostatním, pokud chtějí realizovat svůj nápad?
Aby sebrali odvahu a vrhli se do toho. Sám jsem dlouhou dobu váhal, jestli opustit velmi zajímavé místo v korporaci, kde jsem pracoval přes 8 let. Nakonec jsem se odhodlal tuto změnu podstoupit a nyní si každý den děkuji za toto rozhodnutí.

Na čem pracujete teď?
V současnosti pracujeme především na uvedení našeho produktu na trh, na které se již opravdu těšíme. Kromě toho nyní dodáváme kompletní datové vizualizace zákaznického chování pro projekt RetailTrek, který na trh přináší velice zajímavé technologie. Další z větších projektů, na kterém v současnosti pracujeme, je zpracování průzkumu trhu zaměřeného na nákupní chování generací v ČR, který budeme taktéž v následujících dnech pouštět na trh.

Děkujeme za odpovědi a přejeme, ať je váš vstup na trh úspěšný.

Related post

Leave a Reply

MámNapad.cz