Jak najít investora pro svůj nápad (1)

Řada nápadů se dlouhodobě těžko financuje z vlastních zdrojů, a proto většina startupistů dříve nebo později začne pro sebe hledat vhodného investora. Podívejme se na úplné základy, jak tuto fázi podnikání zvládnout.

Většina startupů má sice originální myšlenku a často i zavedený byznys model. Jejich trvalá úspěšnost však stojí a padá s tím, jak si zajistit rychlý růst, aby je některý z konkurentů nepředběhl. Velmi často pak sahají po cizích prostředcích. Jaké se nám pro počáteční financování nabízí možnosti?

Lidé kolem nás

Nejeden úspěšný podnikatel začínal ve své rodině a mezi kamarády. Kdo z vašeho okolí má dostatek volných prostředků, které by vám poskytl? V některých případech se může jednat o rychlou a víceméně spolehlivou investici, nicméně ne každý z nás má v okolí tolik prostředků, které potřebuje. Vedle toho je třeba myslet i na to, že spojení osobního a byznys vztahu není vždy úplně jednoduché.

Zákazníci a nadšenci

Pokud máte na stole užitečný produkt s potenciálem růstu počtu zákazníků, lze také zvážit cestu crowdfundingu. Tedy obrátit se s dotazem o peníze své vlastní či budoucí zákazníky.

Investoři se také mohou objevit z řad odborných komunit. Pokud se například pohybujete mezi vědci a nadšenci do umělé inteligence, můžete se pokusit získat je pro investici do takto zaměřeného startupu.

Andělští investoři

Samostatnou kapitolou jsou profesionálové, kteří se specializují na poskytování kapitálu začínajícím firmám obvykle výměnou za podíl na společnosti, tedy andělští investoři. Jedná se často o úspěšné stávající či bývalé úspěšné podnikatele, kteří chtějí podpořit jiné a zároveň tak rozšířit své bohatství.

Fondy venture kapitálu

Od určité fáze růstu startupu přichází na řadu různé fondy, které se investicím do startupů věnují systematicky. Za investici získává fond venture kapitálu podíl na základním kapitálu podniku a společně s finančními prostředky předává firmě také odbornou pomoc.

Hledání investora je často běh na dlouhou trať. Obnáší zpravidla obcházení velkého množství osob, které často ani nemají dost času se všem zájemcům věnovat. Pokud vás problematika více zajímá, nebo chcete pomoci se získáním investice, můžete také využít našeho Akcelerátoru Mámnápad.cz.

Related post

Leave a Reply

MámNapad.cz