Budujeme franchisu 2 – Jak si vybrat ten správný franchisingový koncept

V předchozím díle seriálu jsme zvážili různá pro i proti franchisingu. Nyní přejdeme na výběr správné oblasti. Na českém trhu je v současnosti více než 250 franchisových systémů, do kterých máte možnost se zapojit. Který z nich si ale vybrat a co si přitom ohlídat?

V první řadě se ujistěte, že se opravdu franchisantem stát chcete. Pravděpodobně to totiž bude rozhodnutí, které zásadně ovlivní váš život. Nerozhodujte se impulzivně a položte si všechny důležité otázky. Uvědomte si, že i když kupujete známou značku, není automaticky zaručeno, že budete úspěšní. Aby se vám dařilo, bude potřeba projevit vysoké pracovní nasazení. Tato změna nejspíše bude ovlivňovat vaši rodinu, proto by i oni měli mít právo se k tomu vyjádřit.

Podnikání také vyžaduje určitou míru odvahy, dostatek ambicí a ochotu občas zariskovat. Pokud jste si naprosto jistí, že do toho jít chcete, nastal čas vybrat si tu správnou franchisu.
V prvé řadě si vyhledejte na internetu nejrůznější možnosti. Koncept by vám měl být blízký, zaujmout vás na první pohled a v ideálním případě byste o daném oboru měli mít alespoň trochu přehled. Sami se pokuste odhadnout, jak se tento obor bude vyvíjet do budoucna, jaké jsou jeho možnosti a co může nabídnout vám i vašim potenciálním zákazníkům. Důkladně si prostudujte internetové prezentace všech franchisingových konceptů, které vás zaujaly.

Při výběru franchisové licence sledujte hlavně tyto tři body:
• Schopnost přenositelnosti know-how z franchisora na franchisanta
Přenositelnost koncepce je nutné ověřit minimálně na pilotním podniku. Franchisor by měl doložit na skutečných výsledcích, že jeho koncept je skutečně úspěšný a aplikovatelný v dané lokalitě.
 Jistota dlouhodobé a zajištěné spotřeby produktu na trhu
Je nutné ověřit, zda trh poskytuje pro franchisu dostatek odbytových možností, nebo zda franchisová koncepce závisí pouze na aktuálním trendu. Koho zajímá spíše produkt závislý na trendu, měl by se informovat o tom, zda je franchisor technicky, personálně a finančně schopen zvládnout případnou změnu.
• Zajištění trvalé konkurenční výhody
K marketingové strategii franchisového konceptu patří jeho jasný popis a diferenciace od konkurence. Popis konceptu musí odpovědět zejména na to, čím se vyznačuje produkt nebo služba a v čem jsou její konkurenční výhody, v čem spočívá specializace nabídky, zda v exkluzivitě, nebo ve zvláštním působení partnerské spolupráce.

Dále nezapomínejte také na tyto body:
• Koupě zboží
Jsou zajištěny dostatečné zdroje produktu v regionu? Jak funguje dodavatelský systém? Vystačí kapacity při expanzi řetězce? Bude fungovat logistika?
• Jednotný vzhled – Corporate Identity
Jednotný vzhled o franchisingovém podniku vypovídá hodně. Soustřeďte se na to, jak vypadá vystupování na trhu. Ujistěte se také, že se s corporate identity podniku ztotožňujete, nejspíše totiž nebudete mít možnost do ní zasahovat.
• Balík služeb poskytovatele franchisy
Kromě franchisové smlouvy dostává franchisant také tzv. „franchisový balík“, který obsahuje příručku o chodu podniku s informacemi o spolupráci centrály s partnery, práva a povinnosti, podpůrná opatření, moduly poradenské služby a mnoho dalšího.
• Právní ochrana účastníků franchisového vztahu
Franchisová smlouva je komplexní a obsáhlý dokument. Určitě si jej nechte ověřit specializovaných právníkem.
• Expanze
Zajímejte se o plány franchisora na expanzi. Zjistěte si, s kolika partnery se počítá k pokrytí trhu dané lokality a v jakém časovém horizontu. Z dlouhodobých plánů franchisora poznáte jeho serióznost a také obchodní politiku, na které závisí vaše budoucí spolupráce.
• Finanční podmínky franchisingu
Je nutné obstarat si přehled o kalkulaci podniku, který spočívá v hodnotách ověřených v praxi. Pak lze přenést čísla o plánovaném typu podniku (nájem, místo, infrastruktura), vlastním kapitálu a ostatních nákladech.

Jan Gonda, prezident České asociace franchisingu a soutěže Franchisa roku 2017, http://www.franchisa-roku.cz

Related post

Leave a Reply

MámNapad.cz