Budujeme franchisu 1 – Proč se do franchisingu (ne)pouštět

Chcete podnikat, ale na budování vlastní firmy od úplného začátku se příliš necítíte? Zajímavou volbou by pro vás mohl být franchising. Franchising je dynamicky se rozvíjejícím způsobem podnikání, který přináší podnikatelům řadu výhod. Zejména se můžeme opřít o silnou značku i partnera. Zároveň je zde také potřeba dát si pozor na určitá rizika. Začínáte podnikat a zvažujete zapojení do franchisy? Přinášíme první díl seriálu o této formě podnikání.

Franchisové systémy budují zpravidla výrobci, obchodní společnosti, sdružení prodejců, ale také progresivní podnikatelé v obchodu, gastronomii a službách. Franchisor soustřeďuje své úsilí hlavně na to, aby ze svého produktu a ze svých služeb vyvinul úspěšný produkt: úspěšnou obchodní koncepci. S touto koncepcí, kterou dál prodává, dosáhne rychleji a efektivněji svého cíle a přinese mu to další výhody. Přínosy má však franchising také pro samotné franchisanty, jedná se především o ulehčení startu podnikání. Jaké jsou tedy hlavní výhody?

1. Vyvážená cesta k ekonomickému úspěchu
Franchisant může rychleji a s větší jistotou dosáhnout ekonomického úspěchu, a to díky užitku ze zkušeností, které získal od franchisora.

2. Připojení se k úspěšnému systému a ověřené koncepci
Díky odzkoušené koncepci a využíváním společné značky franchisové systémy vystupují s určitou, předem danou tržní silou. Franchisant se tak vyhýbá velkému množství překážek a omylů. Také se stává rychle známým.

3. Každý si může najít obor podnikání
Ve většině případů si zájemci mohou najít obor, ve kterém mají třeba jen minimální nebo žádnou praxi. Na začátku bývají franchisanti vždy důkladně proškolováni, takže dosahují schopnosti samostatně řídit podnik. Pro všechny zájemce o franchisové podnikání se nabízí mnoho obchodních a podnikatelských možností.

4. Franchisanti i jejich zaměstnanci si zvyšují kvalifikaci školícími programy
Neustálá podpora a pomoc franchisora je ve franchisových systémech standardem a naprostou samozřejmostí. K zvláštním službám ze strany franchisora patří silná podpora franchisové centrály. Franchisant může téměř ve všech oblastech počítat s širokou podporou centrály. Jako odměnu za tyto služby platí franchisant průběžné franchisové poplatky, někdy taky nazývané licenční poplatky nebo royalties.

5. Příslušnost k franchisovému konceptu se vyplatí
Franchising umožňuje výměnu myšlenek a zkušeností. Na rozdíl od podnikatele, který podniká samostatně a ostatní z oboru se na něj dívají jako na konkurenta, franchisanté mají užitek z toho, že jsou všichni na „stejné lodi“ a je pro ně výhodné si pomáhat. Jednou ze zásad franchisingu stanovuje pro určitý region určivý počet poboček, aby nedocházelo ke konkurenci ve vlastní síti.

6. Společný reklamní a marketingový fond
Společný reklamní a marketingový fond umožňuje vytvářet centrální reklamu s velkou účinností. Franchisové systémy jsou postaveny na růstu a fungují nadregionálně. Rozsáhlé reklamní kampaně jsou tedy účelné. Protože všichni franchisoví partneři jsou zavázáni k příspěvku na náklady propagace, mohou být s úspěchem financovány i dražší a velkorysejší propagační akce. To přináší zpravidla i vyšší účinnost reklamy.

Základním principem franchisingu je společná síla. Když mají všichni stejný zájem, odpadají myšlenky na vzájemnou konkurenci, což podporuje rozvoj celého systému.

Všechno má svá pro i proti. Tedy i franchising má svá úskalí. Zde se jedná zejména o to, že franchisant vždy bude alespoň částečně omezen franchisorem, což mu brání v prosazování vlastní podnikatelské kreativity a samostatnosti. Musí se řídit pravidly z „Provozní příručky“ a musí dodržovat všechna ustanovení Franchisové smlouvy.

Franchisor si také vyhrazuje právo na kontrolu provozovny. Franchisant je povinen platit franchisové poplatky. Návratnost jeho vloženého kapitálu bude nejspíše pomalejší, ale zato jistější. Hrozí také poškození dobrého jména franchisorem nebo jiným franchisantem. Jakýkoliv problém v rámci sítě může negativně ovlivnit i všechny nevinné franchisanty.

Franchisor by měl počítat s následujícími riziky:

• Franchisant může svým neodpovědným jednáním (nedodržením standardů sítě) poškodit dobré jméno a způsobit např. snížení tržeb ostatním franchisantům).
• Franchisant je samostatný podnikatel, franchisor mu nemůže nic nařizovat, musí se k němu chovat jako k partnerovi a musí ho o svém návrhu přesvědčit, tj. musí mu dokázat, že daný požadavek mu přinese zisk nebo jiný užitek.
• Franchisor nemá úplnou kontrolu nad franchisovou provozovnou, jakou by měl v případě, že by ji provozoval svými zaměstnanci jako svoji vlastní pobočku.
• Franchisor musí často čelit tlaku franchisanta na zařazení výrobků nebo služeb, které nejsou součástí jejich vzájemné dohody.

Pečlivě proto zvažte, zda je franchisa pro vás. Napovědět vám také může příští díl seriálu Budujeme franchisu.

Jan Gonda, prezident České asociace franchisingu a soutěže Franchisa roku 2017, http://www.franchisa-roku.cz

 

Related post

Leave a Reply

MámNapad.cz