Obecné kroky inovace produktu

 Obecné kroky inovace produktu

V literatuře existuje celá řada procesů, prostřednictvím kterých dochází k inovaci výrobku nebo služby. Článek vám stručně představí základní fáze inovace produktu dle Zbyňka Pitry.

Zbyněk Pitra sestavil hlavní kroky postupu zpracování projekčního řešení nového produktu. Kroky jdou lineárně za sebou a víceméně se jich drží většina inovačních procesů.

V první fázi probíhá posouzení nápadu z pohledu jeho použitelnosti. Zde se rozhoduje, zdali se nápad odloží do zásobníku, nebo se v něm pokračuje. Dále nastává předprojektový výzkum. V rámci něho posuzujeme tržní příležitosti. Poté probíhá rozhodování, na jehož základě projekt buď pokračuje, nebo je zamítnut.

V následujících fázích dochází k samotnému vývoji nového produktu, hodnocení projektu produktu, jeho testování a zkušební prodej. V poslední fázi nastává zahájení výroby a uvedení trh. Mezi kritéria pro trţní uplatnění patří: soulad se strategií firmy, atraktivnost pro trhy, technická proveditelnost, podmínky na trhu, analýza konkurenčních sil a finanční analýza.

V současné době se čím dál více prosazují inovační procesy založené na human centered designu.

Zdroj:

PITRA, Zbyněk. Inovační strategie. 1997. 177 s. ISBN 80-7169-461-4.

Related post

Leave a Reply

MámNapad.cz