Digitalizace promění i tradiční obory jako zemědělství

 Digitalizace promění i tradiční obory jako zemědělství

Podle nové studie A.T.Kearney, nazvané „Zemědělství je úrodnou půdou pro digitalizaci“, si rychlé změny v poptávce a narušení tradičních zemědělských modelů vynutily významné změny v zemědělském odvětví.

Po desetiletích silného růstu globální zemědělské poptávky se očekává její pokles. To bude způsobeno třemi současnými faktory:
1. zpomalením populačního růstu a následným dopadem na poptávku,
2. vývojem regulace obchodních vztahů v zemědělství
3. obavami spotřebitelů týkajícími se agrochemie a intenzifikace zemědělství.

Očekávaný nižší růst již začíná způsobovat konsolidaci sektoru a posiluje snahu jednotlivých hráčů o ochranu vlastních marží. Hodnoty transakcí při posledních megafůzích mezi dodavateli osiv, hnojiv a produktů na ochranu plodin se pohybovaly na podstatně vyšších úrovních, než bylo obvyklé v předchozích letech.

„Tlak na zemědělství vyvolává vlnu snižování nákladů a konsolidace,“ říká Carsten Gerhardt, Partner A.T. Kearney a spoluautor studie. „Ale v zemědělství netrvalo větším společnostem dlouho zvažovat také alternativní strategické kroky. Digitální zemědělství je cestou, která otevírá obrovské příležitosti.“

V současnosti se digitální zemědělství většinou omezuje na menší pokusná pole a start-upy zabývající se robotikou, satelitním sledováním, nebo vývojem speciálních dronů. Společnost Climate Corporation, vlastněná společností Monstanto, dnes pokrývá 30-40 milionů hektarů – asi 2 procenta světově obdělávané půdy. Rozšíření digitalizace na velkoplošně pěstované obilniny a zeleninu by mohlo během následujících deseti let přinést zvýšení výnosů o 20 až 30 % a poskytnout tak potravu pro další až miliardu lidí.

„U digitalizovaných farem zmizí současné velké výkyvy ve výnosech a produktivitě, způsobené většinou chybnými rozhodnutími pěstitelů, a globální produktivita tak dramaticky vzroste,“ říká Petr Materna, manažer z české pobočky A.T. Kearney.

Digitalizace má potenciál změnit zavedené podnikatelské modely. Uhájení náskoku před konkurencí bude vyžadovat nové způsoby myšlení. Existují možnosti sladit technologie tak, aby bylo možné je postupně provazovat napříč všemi kroky zemědelské výroby – od výběru plodin přes optimalizaci časů výsadby, k parametrům setby, či aplikaci hnojiv. Údaje shromážděné v průběhu zemědělského cyklu a poznatky získané na jednom místě mohou pak být automaticky dostupné i jiným pěstitelům působícím v podobných klimatických podmínkách.

První společnost, která vyvine atraktivní platformu a nastaví podnikatelský model, má dobré šance na získání podnikatelské výhody a pevného základu pro vybudování silné pozice.

Zdroj: TZ AT Kearney

Related post

Leave a Reply

MámNapad.cz