Digitální revoluce způsobí ve firmách řadu inovací

 Digitální revoluce způsobí ve firmách řadu inovací

IDC předpovídá, že do roku 2020 budou činit výdaje podniků na software, zařízení, implementaci, servis a správu cloudových služeb více než 500 miliard dolarů a digitální transformace se stane hlavní součástí strategie podniků. Jaká další zjištění z predikce IDC vyplývají?

Analytici společnosti IDC předpovídají, že do konce roku 2017 dvě třetiny společností ze seznamu největších světových podniků začlení digitální transformaci (DT) do své podnikové strategie. Kromě výrazného rozšíření DT předpovídá IDC také masové uplatnění technologie „třetí platformy“ (cloud, Big Data, mobilita a sociální média).

„Investice do digitální transformace budou stimulovat větší část nárůstu na technologických trzích v nejbližších pěti letech, kdy se stanou se příležitostí pro dodavatele řešení,” říká Jan Široký, regionální viceprezident pro CEE a region Rakousko & Izrael, jeden z řečníků konference. „Dynamické změny vyvolané digitální transformací budou zřejmé v každé oblasti. Firmy vidí za rozvojem činností v oblasti digitální transformace zajištění, resp. udržení pozice tržního lídra.”

Polovina IT rozpočtu půjde do cloudu
Během nejbližších 24 měsíců pohltí dle IDC rozvoj digitálních obchodních strategií více než polovinu IT rozpočtů. Aby bylo provedení DT účinné, bude klíčové zdokonalení využití technologie „třetí platformy“. Cloudové technologie tvoří základ implementace ostatních řešení „třetí platformy“ a realizace většiny iniciativ spojených s DT. IDC uvádí, že do roku 2020 budou činit výdaje podniků na software, zařízení, implementaci a správu cloudových služeb více než 500 miliard USD, tj. třikrát více než v současnosti.
„V nejbližších letech budeme přepisovat řadu současných kapitol z oblasti digitalizace,“ doplňuje Jan Široký. „Předpokládáme, že již do dvou let budou polovinu výdajů velkých podniků do IT spotřebovávat cloudové služby – a to jak služby třetích stran, tak i cloudové platformy podniků vytvořené svépomocí.“
V rozvíjející se digitální ekonomice bude podíl poskytovatelů cloudových řešení a cloudových platforem čím dál významnější. IDC předpovídá, že do roku 2018 bude činit počet oborových cloudů 500 a více (ve srovnání se současnou zhruba stovkou), a více než 50 % velkých podniků se stane partnerem cloudových platforem, jejichž cílem bude rozvoj digitálních sítí v oblasti dodávek a distribuce.

Software v centru dění v podnicích
Nárůst digitální ekonomiky bude pohánět především software. Schopnost podniků růst a být konkurenceschopné na trhu, bude ve značné míře záležet na inovacích spojených se schopnostmi a velikostí jejich IT týmu. V tomto kontextu bude každá firma čím dál více připomínat softwarovou firmu. IDC očekává, že do roku 2018 zvětší společnosti, které se rozhodnou pro digitální transformaci, IT oddělení více než dvojnásobně, přičemž budou soustřeďovat jejich aktivitu především na digitální projekty.

Experti IDC se domnívají, že tento úspěch digitální ekonomiky bude záviset na schopnosti budovat spolehlivé „datové toky“, které odcházejí z podniku a přicházejí do něj. IDC se domnívá, že do roku 2018 se průtok externích dat ve firmách zvýší až pětinásobně, zatímco lídři DT zvýší počet výstupních dat minimálně 500násobně.

200 000 nových aplikací a řešení Internetu věcí
Jednou z nejvíce se rozvíjejících oblastí DT se stane Internet věcí (IoT). IDC předpovídá, že do roku 2018 vzroste počet zařízení, která využívají IoT, více než dvojnásobně a dosáhne čísla 22 miliard, přičemž ovlivní vývoj 200 000 nových aplikací a řešení.

K nejaktivnějšímu rozvoji IoT dojde ve výrobní a přepravní oblasti, v maloobchodním prodeji a zdravotnictví. Prognózy IDC uvádějí, že do roku 2018 bude minimálně 50 % developerských týmů využívat kognitivní systémy ve svých aplikacích, přičemž v současnosti je to méně než 1 %.
„Současná digitální ekonomika klade extrémní důraz na snižování cen v mnoha sektorech. Předpokládáme proto, že u tří z pěti B2B firem, resp. čtyř z pěti B2C firem, dojde v nejbližších dvou letech ke zlepšení obsluhy interakčních center s klientem (front office) a systémů komunikace s kupujícími, které jsou s ním spojeny,“ doplňuje Milan Kálal, programový manažer Internet of Things pro region CEMA a další z řečníků konference. „Cílem bude přizpůsobit se i 10 000násobnému nárůstu počtu klientů ve srovnání se současným stavem, vztahy s klienty budou navíc vyžadovat i personalizovanou obsluhu.“

Digitální ekonomika ovlivní samotný IT průmysl
Podle odhadů IDC bude do roku 2020 téměř jedna třetina současných IT dodavatelů sloučena, spojí se s konkurencí nebo značně změní svůj profil. V novém prostředí budou proto firmy nuceny neustále monitorovat trh, hodnotit aktuální řešení nabízená dodavateli a partnery, a být připraveny na nutnost upravovat smluvní vztahy podle aktuálních potřeb.
Prognózy IDC ohledně světového IT sektoru byly uvedeny ve zprávě IDC FutureScape: Worldwide IT Industry 2016 Predictions: Leading Digital Transformation to Scale.

Zdroj: TZ IDC

Related post

Leave a Reply

MámNapad.cz