Start2Act ušetří náklady na energii nejen startupům

 Start2Act ušetří náklady na energii nejen startupům

Projekt Start2Act je jedním z projektů podporovaných výzkumným a inovačním programem Evropské unie Horizon 2020 a jeho posláním je informovat, motivovat a pomáhat v oblasti snižování spotřeby energie, a to zejména startupům a mladým MSP. Byl spuštěn v březnu loňského roku a společně s Českou republikou se ho účastní také Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Spojené království.

Snižování spotřeby energie, zvyšování energetické efektivity, udržitelnost – to jsou pojmy, se kterými se v současné době každý setkal nebo je minimálně zaslechl. Jak se to ale týká konkrétně vás a vaší společnosti? Jak na tom vlastně jsme se spotřebou energie, s kapacitou a využitelností zdrojů a jak se chovat abychom neplýtvali neobnovitelnými zdroji?

Těmto a dalším otázkám se věnuje tříletý projekt START2ACT, který je zaměřený na spotřebu energie v kancelářích, kde jen kancelářská technika pokrývá 15% celkové spotřeby elektrické energie a do roku 2020 se předpokládá nárůst tohoto čísla na 30%. Jedním z kroků jak toto množství ovlivnit je vzdělávat nové mladé firmy o efektivním využití této energie, informovat o možnostech, které mají a které vedou k úspoře nákladů na energii a tedy i k ohleduplnému jednání k životnímu prostředí.

Co tedy projekt samotný nabízí a co je jeho cílem? Prostřednictvím odborníků na snižování spotřeby energie v jednotlivých zemích (v ČR je to společnost ENVIROS s.r.o.) budou probíhat vzdělávací akce formou business breakfasts, analyzovány potřeby a aktuální chování prostřednictvím dotazníků, návštěvy v sídlech společností, zpracovány studie na míru a další služby dle individuálních přání. Vše je a během celého projektu také bude pro všechny účastníky zdarma. Dozvíte se tipy jak pouhou změnou chování nebo nízkonákladovým opatřením snížit spotřebu energie na provoz kanceláře a samozřejmě budete mít k dispozici zdarma poradenství v této oblasti.

Projekt má webové stránky www.start2act.eu, kde najdete odkaz na jednotlivé členské státy. Jsou zde zveřejňovány aktuální informace a v průběhu jara 2017 bude spuštěna interaktivní platforma zaměřena na úspory energie.

Zdroj: TZ Enviros

Related post

Leave a Reply

MámNapad.cz