Smíchologie aneb jak se vydržet smát půl hodiny v kuse

Už jste slyšeli o škole smíchu? Připadá vám to směšné? Ne. Myslíme to vážně. Představujeme vám další kreativní projekt. Petr Fridrich se smíchologií zabývá již několik let. Podívejte se, v čem spočívá a jak v ČR vznikla.

Co je Smíchologie?
Smíchologie vychází z jógy smíchu, terapie smíchem, improvizačního divadla, hravých technik, klaunství, komiky, pozitivní psychologie a řady dalších aktivit a přístupů. Na lidi má řadu pozitivních dopad. Zejména zvyšuje kompetenci ve vztahu k sobě sama a to se projevuje například v optimismu, sebevědomí, sebeovládání, zvýšení pozornosti a dokonce i v tvořivosti. Vedle toho zvyšuje kompetenci směrem k druhým a má dopada na naši empatii a celkové snížení napětí. Smíchologii si můžete vyzkoušet na našich setkáních.

Jak jste se ke Smíchologii dostal?
V roce 2004 to vzniklo jako nápad (tak trochu vtip) v rámci přípravy komunikace v rámci Oskara (dnes Vodafone), mělo to být veselá a hravé a mělo to zaujmout. Tehdy se to jmenovalo Oddělení dobré nálady/Good Mood Department, a tehdy jsem objevil spoustu užitečných informací především z knihy Dr. Karla Nešpora – Léčivá moc smíchu a také z dalších zdrojů. Nápady jsem sice dal na nějakou dobu stranou, ale pořád v mé hlavě „hlodali“ a tak jsem se k nim později vrátil, když to „uzrálo“.

S jakými největšími překážkami při budování Smíchologie jste se musel vypořádat?
Na začátku odolat perfekcionismu a spustit to. Vybudování povědomí o tom, že něco takového existuje a že se tím „seriózně“ někdo může zabývat. Získání většího okruhu příznivců a to, že to tak nějak začíná „fungovat samo“ trvalo přibližně 3 roky. Na začátku jsem spoustu aktivit dělal většinou zadarmo a dělám samozřejmě dodnes, nicméně dnes už i občas na akcích pro firmy a organizace něco vydělám a vracím zpět do rozvoje myšlenky. Ačkoliv to vnímám jako své povolání, není to jediná věc, kterou dělám a není to hlavní aktivita, kterou se živím.

Co byste doporučil lidem, kteří mají v hlavě nápad a přemýšlí, jestli a jak začít?
Začít k tomu hledat informace, co už existuje. K nápadu si psát nápady/slova, která s tím souvisí a začít to strukturovat (používat jednoduché otevřené otázky (co, proč, jak, kde, kde, kdy s kým, za kolik atd.)

Souvisí Smíchologie nějakým způsobem s lidskou tvořivostí? Jak?
Smíchologie ve skutečnosti není jenom o smíchu, ale především o hravosti, spontaneitě a tvořivosti. Smích a radost v sobě nesou uvolnění a to může být jeden ze zdrojů pro tvořivost i když tvořit se dá samozřejmě i ve stresu, nicméně, je to spíše krátkodobá strategie.

Na co se v souvislosti se svými projekty chystáte teď?
Kromě aktivit Smíchologie se věnují přípravě Nudné konference. Více informací o ní můžete najít na www.facebook.com/nudnakonference.

Related post

Leave a Reply

MámNapad.cz