Startup Report: Podpora startupů se posouvá dopředu

Start-upovou scénu v ČR tvoří převážně firmy zaměřené na technologie, především oblast softwaru, online služeb a e-commerce. Třetina start-upů je přímo navázána na vysoké školy a výzkumná pracoviště nebo s nimi spolupracuje. Velkou podporu této mladé formě podnikání poskytuje vládní agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, v poslední době nezůstávají pozadu ani velké korporace. Francouzská nadnárodní společnost TOTAL nedávno v ČR realizovala první ročník mezinárodní soutěž Startupper of the Year.Stát i velké korporace podporují stále více start-upy.

Většina firem je poměrně mladá, 75 % z nich existuje méně než tři roky. V převážné většině jde o mikropodniky, v nichž pracuje méně než 10 lidí, často se jedná o sdružení osob samostatně výdělečně činných. Nejčastější formou financování je využití finančních zdrojů od blízkých osob. Jako sídlo firmy dominuje Praha, mimo ni podniká o něco více než polovina start-upů. Kromě Prahy jsou přirozenými centry vzniku start-upů města s vysokými školami, zejména technického směru, jako například Brno, Ostrava, Liberec, Zlín nebo Plzeň.

Jak vypadá typický český start-upista? Je to vzdělaný bezdětný muž kolem 35 let. Firmy většinou zakládají dva společníci, kteří zaměstnávají dalších 8 lidí. Obecně lze říci, že ve start-upech je velmi nízké zastoupení žen, jen něco kolem 10 %, ještě nižší je jejich podíl ve vedení. Tyto a mnoho dalších zajímavých údajů shrnuje studie Startup Report, kterou vypracovalo Keiretsu Forum CEE ve spolupráci s výzkumnou agenturou Perfect Crowd.

Čeští start-upisté fungují jako komunita. Nejvíce mezi sebou oceňují mentální podporu (75 %), vzájemnou edukaci (60 %), sdílení informací (58 %) a pravidelné setkávání (58 %). Nejčastěji si dokáží představit partnerství se zahraniční společností korporátního typu (42 %), českou společností korporátního typu (28 %), veřejnou výzkumnou institucí (31 %), nejvíce odmítaví jsou k tradičním bankám (spolupráce si dokáže představit 11 %).

V globálu lze říci, že start-upům se poměrně daří. Pětina z nich dokonce během prvního roku podnikání začne vytvářet stabilní, očekávaný a dostatečný příjem. Český trh je ale poměrně malý, a tak je cílem většiny start-upů po vyzkoušení životaschopnosti projektu na lokálním trhu proniknout do zahraničí.
Právě bezradnost v tom, jak expandovat na zahraniční trhy, je podle Startup Reportu druhým nejčastěji uváděným „palčivým“ problémem start-upistů; tíží více než třetinu z nich. Jako největší problém ale start-upová scéna vnímá nedostatek kvalitních lidí. Jako tíživé vidí zástupci start-upů také právní oblast, finanční zdroje a marketingovou a PR komunikaci.
„Inovace, s nimiž je start-upová scéna spojena, jsou hlavní hnací silou hospodářského rozvoje a zvyšují produktivitu ve společnosti založené na znalostech. Proto vnímáme systematickou podporu start-upů jako velmi důležitou pro budoucí vývoj české ekonomiky,“ říká Markéta Havlová, ředitelka Odboru start-upů agentury CzechInvest. „V expanzi do zahraničí jsou české start-upy zatím stále poměrně nezkušené. Jejich schopnost prodat se, připravit kvalitní byznys plán a přesvědčivě ho odprezentovat se sice v posledních několika letech zlepšila, ale stále je na čem pracovat. Naším cílem je pomáhat českým start-upům se získáváním zahraničních zkušeností. Právě proto jim nabízíme široké portfolio programů určených pro různé fáze vývoje firmy.“

Start-upovou scénu podporují nejen národní instituce, ale také komerční firmy. Jednou z nich je společnost TOTAL, která letos v ČR realizovala první ročník mezinárodní soutěže Startupper of the Year. Soutěž je určena všem českým podnikatelům a podnikatelkám mladším 35 let, kteří během uplynulých dvou let vytvořili projekt nebo start-up s dopadem na sociální sféru a komunitu. Projekt musí obsahovat praktický způsob řešení záležitostí v oblasti zdravotnictví, bezpečnosti, vzdělávání, přístupnosti a dalších oblastí, které ovlivňují místní komunity.

Vítězem soutěže Startupper roku se za stal Marek Liška s projektem ProSpolužáky.cz. Jeho nakladatelství se snaží vysvětlit matematiku a chemii srozumitelně tím, že učebnice pro studenty píší přímo sami studenti. O kvalitě českých projektů v soutěži svědčí i fakt, že projekt ProSpolužáky.cz uspěl i v zahraniční konkurenci a získal v pařížském finále první místo za Evropu.

Do Paříže se v dubnu podívala také Lucie Částková, jejíž Společenská Hra Olá spojuje svět nevidomých a lidí bez postižení. Ta skončila v českém republikovém finále soutěže Startupper roku na druhém místě, získala však první místo v doprovodné soutěži Top Female Etrepreneur (Nejlepší podnikatelka) do 35 let. „Lucie Částková se ve Francii zúčastnila několika zajímavých workshopů či velké prestižní události Journéé de la Ferme Digitale, určené speciálně ženám podnikatelkám a manažerkám. Podpora žen v manažerských pozicích a podnikání je totiž jednou z priorit, na kterou se naše společnost zaměřuje,“ prozrazuje Karolina Steinbauer, marketing manažerka TOTAL ČR.

Zdroj: TZ TOTAL

Related post

Leave a Reply

MámNapad.cz