Velká inovace je dobrá, ale není vždy nutností

Inovace je jedním z faktorů, které ženou dnešní svět neustále kupředu. Ačkoliv pojem známe i z neobchodním oblastí jako např. ze školství nebo politiky, přeci jen je tento termín většinou používán v ekonomické, resp. obchodní sféře. O toto se zasloužil ekonom J. A. Schumpeter, který pojem inovace začal používat v ekonomickém smyslu. Další americký velikán Peter Drucker, teoretik managementu, ekonom a spisovatel tohoto druhu literatury, se inovací též zabýval. Popsal ji tak, že “v inovacích jde v podstatě o utváření nějaké hodnoty a přispění něčeho nového”. Jedním z Druckerových známých citátů také je, že “obchod má pouze dvě funkce, a to inovaci a marketing”.

gears-65838_640

Zdroj: pixabay.com

Inovace však je značně široký pojem, pod kterým si můžeme představit celou řadu změn, které určitá společnost může provést a tímto způsobem své podnikání inovovat. Také je pravdou, že značně široká inovace nemusí vždy být tím správným krokem, občas stačí prostě pokračovat v tom, co již funguje, popř. toto již fungující rozšiřovat a prohlubovat, než se pokoušet za každou cenu o něco nového. Ve studii o inovaci vypracované společností PWC, vyšlo najevo, že z celkem 246 respondentů celých 64% se domnívalo, že inovace je stejně důležitá pro úspěch společnosti jako provozní efektivita (tedy samotný provoz podniku beze změn).

Druhy inovace
xr6332_bring-innovation-back-to-your-events@2x

Zdroj: eventplanner.tv

Jak již bylo zmíněno, inovace není jen jedna, existuje několik způsobů, jakým inovaci můžeme provést. Některé z nich se lépe hodí pro určité typy společností než jiné. Všechny by však měly směřovat ke stejnému cíli, a to k výhodě v obchodním konkurenčním prostředí. Mezi čtyři základní druhy inovace dle IT společnosti Cisco také patří inovace produktů a technologií, inovace výrobních procesů, inovace zaměření produktu a inovace obchodního modelu.

Inovace výrobních procesů
Firmy mohou, a také to často dělají, zlepšovat výrobní procesy a činit je tak efektivnějšími. To může vést nejen k levnější, ale také často k rychlejší výrobě. Dosáhnout tohoto druhu inovace firma může zavedením dosud nepoužívané metody výroby či distribuce, popř. Výrazným zlepšením metody již zaběhlé. Příkladem procesní inovace z českého prostředí může být společnost Pribina vyrábějící plísňové sýry, Pribináček, atd. V posledních několika letech firma jednak zavedla novou linku právě na výrobu Pribináčku, což je právě případ procesní inovace. V roce 2015 tato firma vyhrála soutěž Mlékárenský výrobek roku 2015 v kategorii „Mléčné dezerty a speciality“. Hodnotícím kritériem byl mimo jiné stupeň procesní a produktové inovace.

Inovace produktů a technologií
Tento druh inovace, známý též pod názvem produktová inovace, znamená buď uvedení úplně nových výrobků na trh, které jsou často vystavěny na nejnovějším technologickém pokroku, může však spočívat také v rozšíření nabídky produktů v již stávajících trzích. To je to, co dobře zavedené značky obvykle dělají. Příkladem společnosti, která tento druh inovace nedávno využila, je etablovaný poskytoval online hraní pokeru PokerStars, který nedávno rozšířil svou nabídku online hraní na další kasinové hry jako blackjack nebo ruleta. Důvodem pro to byl významný nárůst ve hraní mobilních a online kasinových her. Podle agentury Reuters by trh s online kasiny měl vzrůst zhruba o 44% ročně v období mezi lety 2015 – 2019. Se zavedením PokerStars Casino, se společnost zaměřuje na využívání jeho široce známou značku, s cílem zvýšit svůj podíl na trhu online her.

gambling-hot-casinos

Zdroj: casinojackpotcapital.com

Inovace zaměření produktu
Pokud společnost nevidí nutnost uvádět na trh zbrusu nový produkt, může růstu docílit také tím, že zkrátka změní zaměření svého již existujícího produktu. To může znamenat jiné využití tohoto produktu, než jaké doposud mělo. Vede to k novému vnímání produktu u zákazníka, firma však většinou musí zákazníka o této změně zpravit prostřednictvím marketingové strategie, která ho na změnu přímo nebo nepřímo upozorní. Příkladem takové inovace je společnost Nestlé, jejíž produkty se prodávají hojně i v České republice. U této společnosti došlo k posunu od obecných potravinových výrobků k výrobkům v oblasti zdravé výživy a wellness. Nestlé v poslední době investuje do výzkumů v poměrně mladých vědních oborech jako je metabolomika a proteomika, aby získala dostatečné know-how pro výrobu potravin, dietních přípravků, nebo dokonce nutričních služeb zaměřených na určitý specifický segment populace. Podle časopisu Economist této společnosti by v roce 2017 prodej nutričních přípravků mohl přesáhnout hranici 100 miliard USD.

Inovace obchodního modelu
V neposlední řadě může společnost také inovovat tak, že změní svůj celkový obchodní model a zaměření. Může spočívat v poskytování úplně nové služby, která s dosavadní nabídkou souvisí, nebo může znamenat přesunutí nebo rozšíření společnosti do úplně nového průmyslu. Jako příklad nám poslouží společnost Apple, která změnila svůj obchodní model v tom smyslu, že od prodeje čistě hardware zařízení se přesunula také do oblasti software a služeb, když zpřístupnila na svých přístrojích jednoduché a rychlé stahování hudby. Co se týče software produkovaného touto společností, lze zmínit přehrávač medií iTunes a jeho obchod, ve kterém je možné nakupovat hudbu od nesčetného množství interpretů. Kromě toho lze zmínit tzv. iLife. Jde o software na správu a úpravu fotografií, hudby a videí. Do řady iLife patří programy jako např. iMovie nebo GarageBand, ale i samotné iTunes.
apple_music_screenshots.0

Zdroj: theverge.com

Závěrem
Lze říci, že inovace není jedním úzce vymezeným a konkrétním termínem, ale že jde o pojem spíše abstraktní, který v konkrétní společnosti může nabývat konkrétní podoby a rozměrů. Firma, která inovaci provádí, vždy musí zvážit, zda udělat změnu radikální, např. Přesunutím působnosti firmy na zcela nový trh, anebo spíše inovovat pomalu a postupně, např. malou změnou ve výrobním procesu. Dále platí, že jednotlivé druhy inovace výše zmíněné nejsou absolutně od sebe odloučeny, ale do jisté míry se navzájem překrývají a doplňují. Např. při inovaci obchodního modelu často bude implementována také inovace produktová, pokud firma míří na nový trh a za tímto účelem musí vytvořit zcela nový, dosud nepoznaný výrobek.

 

Related post

Leave a Reply

MámNapad.cz