ZDROJOVNA: Kreativní recyklační dílna se představuje

O projektu Zdrojovna jsme vás krátce informovali v jednom z předchozích příspěvků. V tomto článku si můžete přečíst více informací o konkrétních přínosech a aktivitách.

Co je Zdrojovna?
Zdrojovna je komunitní centrum a kreativní recyklační dílna. Chceme fungovat jako  alternativa ke sběrnému dvoru. Věříme, že pokud věci mohou dále sloužit, neměly by být pokládány za odpad. Nejsme vetešnictví – chceme, aby se lidé naučili opravovat a vyrábět věci sami. Profilujeme se jako společensky prospěšný podnik s ekologickým rozměrem.

Co zdrojovna přináší společnosti?
Projekt přispívá k naplňování jedné z evropských priorit – snižování produkce odpadu. Vycházíme z principu 3R – reuse, reduce, recycle a z modelů, které fungují například ve Francii, Belgii, Anglii nebo Německu. V České Republice dosud podobný koncept center pro opravu a opětovné využití odpadového materiálu schází. Jsme první, kdo v ČR plánuje vytvoření podobného modelu centra opětovného využití – sloučení sběrného dvora, dílny, bazaru a místa pro vzdělávání a komunitní rozvoj v jeden smysluplný celek.
Zdrojovna podporuje myšlenku solidarity, sdílení, mezigeneračního dialogu, rozvíjí spolupráci a ekologické myšlení. Hlavnímu městu Praha přinášíme možnost vytvořit inovativní prostor pro komunitní setkávání občanů. Praha by se s vlastním centrem opětovného využití mohla v oblasti odpadového hospodářství vyrovnat ostatním evropským velkoměstům. V budoucnu bychom také rádi vytvořili pracovní místa pro osoby se znevýhodněním na trhu práce.
Neformálním způsobem vedeme občany k myšlenkám trvale udržitelného rozvoje. V neposlední řadě dává Zdrojovna prostor kreativitě, tvůrčí práci a rozvoji řemeslných dovedností.

V jaké fázi se projekt nachází?
Na jaře a v létě organizujeme workshopy na téma znovuvyužívání dřevěných materiálů jako židlí, stolků, lyží nebo poliček. Naše workshopy vedou zkušení lektoři, kteří návštěvníky učí, jak s materiálem a nářadím zacházet. První oficiální akcí Zdrojovny byl workshop, který se konal 9. března. Odezva veřejnosti byla značná, dorazilo cca 200 návštěvníků. Projekt vyvolal velký ohlas v médiích a na sociálních sítích. Provedli jsme již jedno dotazníkové šetření a současně jsme spustili rozsáhlý on-line výzkum, abychom zjistili, jak by naše služby nejvíce naplňovaly potřeby našich klientů. Další workshopy pořádáme 27.4 a 22.6. 1.6. se s workshopem účastníme akce v kulturním centru
Containall. Budeme se prezentovat také na pouličních festivalech Františkovy lásky a Korzo Krymská.
Naším největším úkolem je v současnosti hledání vhodného prostoru na území hlavního města Prahy. Ten bude sloužit jako otevřené komunitně-recyklační centrum – bude zde sběrné místo pro vysloužilý nábytek a další materiály, vybavená truhlářská a kreativní dílna, obchod a také místo pro kulturní a vzdělávací akce.

Jakým způsobem Zdrojovnu financujete?
Jako společensky prospěšný podnik se hlásíme do soutěže Social Impact Award 2014, která poskytuje finanční i technickou podporu začínajícím podnikům. Pravidelně sledujeme  grantové výzvy městských částí a ministerstev. Získali jsme grant MČ Praha 5 „Místo pro  život a ekologické programy“ na uspořádání tří workshopů.  Jedním z možných zdrojů financování bude též crowdfunding. V současné době probíhá kampaň a můžete na naši činnost přispět i vy!

Jsme také součástí platformy Ladíme Prahu a aktivně spolupracujeme s dalšími pražskými  iniciativami a firmami, které se zabývají recyklací, sdílením a zlepšením veřejného prostoru.  Jsou to například Rekola, Paletky, kulturní sportovna Radlická 125 nebo co-workingový prostor Pracovna.  Zdrojovnu metodicky zaštítí projekt CERREC – centra a sítě pro opravy a opětovné využití. Projekt je financovaný Evropskou unií a Evropským fondem pro regionální rozvoj.

Jaké služby Zdrojovna poskytuje?

Zaměřujeme se na:

  • Propagaci a práce s veřejností v oblasti ekologického zpracování dřevěných a jiných materiálů
  • Propagace a práce s veřejností v oblasti dalšího využívání odpadu a recyklace
  • Svoz a zpracování dřevěného odpadu na území hlavního města Prahy
  • Provoz komunitního centra a dílny na území hlavního města Prahy
  • Prodej produktů související s veřejně prospěšnou činností společnosti
  • Pořádání workshopů a společensky prospěšných aktivit
  • Vzdělávací programy pro veřejnosti
  • Aktivity vedoucí k podpoře dobrovolnictví, sdílení a solidaritě

Děkujeme za odpovědi a ať se Zdrojovně daří.