Remobil: Dejte starý mobil do recyklace, pomůžete dobré věci

 Remobil: Dejte starý mobil do recyklace, pomůžete dobré věci

Interval výměny mobilního telefonu se zmenšil na dva roky. Řada přístrojů poté končí v popelnici. Remobil je projekt, který chce tuto skutečnost změnit. Vedle toho přináší peníze těm, kdo je potřebují. K projektu jsme položili pár otázek Miloši Polákovi.

O čem váš projekt je?
Projekt je v první řadě o recyklaci starých a nepotřebných mobilních telefonů. Průzkumy a různé teoretické výpočty ukazují, že se k recyklaci dostane asi 6% mobilních telefonů, což je opravdu málo. Zbytek končí buď ve směsném komunálním odpadu, nebo je zbytečně uložen někde doma v šuplíku či krabici. Komunální odpad pak končí na skládce či ve spalovně a tím dojde ke ztrátě materiálů, které mobilní telefon obsahuje. Aby si člověk dokázal jednoduše představit environmentální zátěž výroby mobilního telefonu, stačí zmínit jediný fakt. Těžba, výroba a kompletace průměrného mobilního telefonu s sebou nese více než tunu odpadního materiálu. A recyklací materiálů v mobilním telefonu (vzácné kovy, železo, plast, sklo) dochází k významné úspoře – zejména není potřeba materiál znovu vytěžit. Mobilní telefony také obsahují množství nebezpečných materiálů, které se odbornou recyklací odstraní či recyklují a tím nedochází ke škodlivým emisím.

Jak přesně Remobil funguje?
Remobil od lidí sbírá použité mobilní telefony. Projekt má nad svým logem plus, což znamená 3 plus pro společenskou odpovědnost. Jak lze tato plus vnímat především? Vedle úspor životního prostředí přináší projekt také sociální odpovědnost a finanční benefit. Do projektu jsme totiž přizvali organizaci „Jedličkův ústav a školy“ a za každý vybraný mobilní telefon dostane tato instituce 10 Kč. Chceme vybrat celkově 10 tisíc telefonů, abychom přispěli částkou 100 tisíc korun na vybavení místnosti pro fyzioterapii (http://www.jus.cz/remobil). Dále ručíme za to, že budou mobilní telefony demontovány odbornými společnostmi, které zaměstnávají lidi s hendikepem.

hobbyists have become attached to amassing rolex swiss replica tag heuer carrera review.high quality atvs prime vape jetable 800 puffs raisin plays a great deal of importance on the quality of the product.

Jste otevřeni dalším partnerům?
Do projektu se mohou zapojit jakkoliv velké firmy, ve kterých bude probíhat sběr mobilních telefonů od zaměstnanců. Firma dostane certifikát společensky odpovědné společnosti, její zaměstnanci mají navíc možnost zúčastnit se soutěže o cenu.

Kdo všechno patřil do vašeho týmu?
Do našeho týmu patří Miloš Polák, Jirka Šmejkal (oba z firmy RETELA, s.r.o.) a Ondřej Marek (otherwise.cz). Dále potom částečně přispívají všichni, kdo pracují v RETELA, s.r.o. A samozřejmě také lidé z instituce „Jedličkův ústav a školy“, Eva Švehlová a Radek Musílek. Mimochodem právě Radek Musílek vymyslel vtipný a trefný slogan „Nehoď mobil vedle, podpoř žáky z Jedle“.

Jakým způsobem jste na takový nápad přišli?
Projekt REMOBIL je neziskový a je financovaný z recyklačních poplatků, které spotřebitelé platí při koupi nových elektrospotřebičů, tedy například i mobilního telefonu. Vše zastřešuje společnost RETELA, s.r.o., která se již více než 10 let zabývá sběrem a recyklací elektroodpadu – tedy nejenom mobilních telefonů, ale zejména televizorů, ledniček, praček, sporáků, počítačů nebo vysavačů. A jelikož mobilní telefony, jak bylo již výše napsáno, se skoro vůbec k recyklaci neodevzdávají, je to v podstatě profesní výzva vymyslet projekt, který takový stav změní.

Co bylo při přípravě projektu nejtěžší?
Nápad zrál několik let, nejtěžší tedy bylo konečně se rozhodnout a pustit se do toho.

Na čem pracujete teď?
Stále se snažíme projekt zlepšovat a reagujeme na podněty, které k nám přicházejí. Zatím jsou podněty nad očekávání pozitivní, což nás těší a nutí do další práce.

Děkujeme za odpovědi a přejeme, ať se projekt dále daří rozvíjet.

Related post

Leave a Reply

MámNapad.cz