Bezplatný seminář o financování výzkumu, vývoje a inovací

 Bezplatný seminář o financování výzkumu, vývoje a inovací

Centrum pro přenos poznatků a technologií zve všechny vědecké pracovníky, manažery, studenty a další zájemce na bezplatný seminář Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém programovacím období 2014-2020.

Na semináři vystoupí řada odborníků například doc. RNDr. Judita Kinkorová, CSc., člen předsednictva Technologické agentury ČR Ing. Pavel Komárek, CSc. nebo koordinátorka příprav OP VVV Ing. Barbora Holková. Mluvit se bude zejména o různých grantových a finančních programech. Seminář se koná 13. listopadu 2013 v Modré posluchárně budovy Univerzity Karlovy v Praze Celetná 20, Praha 1. Registrace probíhají na webu Univerzity Karlovy.

Related post

Leave a Reply

MámNapad.cz